Portret van François Fagel (1659-1748) door Philip van Dijk

29 augustus 2009
Portret van François Fagel (1659-1748) door Philip van Dijk

François Fagel (1659-1748) moet een van de meest deugdzame figuren in Den Haag geweest zijn: bescheiden, loyaal, betrouwbaar, kalm, eerlijk en bijzonder genereus voor vrienden en familie. Dit blijkt uit de brieven die hij schrijft aan zijn goede vriend Philipp Von Stosch. (Von Stosch was als avonturier, excentriekeling en half geheimagent een ware tegenpool van Fagel.) Door bemiddeling van Von Stosch ontvangt hij vele kunstvoorwerpen, boeken en penningen. Fagel's onbegrensd verzamelen brengt hem op een zeker moment zelfs in de schulden. Hij koestert een sterk verlangen zijn bibliotheek te herschikken en zijn penningenkabinet te ordenen, maar zijn ambt van griffier der Staten Generaal vergt teveel van zijn tijd. Ondertussen bezit hij de grootste klassieke penningencollectie van die tijd in de Republiek. Toch schrijft hij Von Stosch dat in geval van oorlog in de Republiek hij al zijn penningen om zal smelten voor het vaderland.

Op de achtergrond van dit portret is de lange galerij te zien waar de kunstvoorwerpen en penningen tentoongesteld waren. Het is een bijzonder zeldzaam portret omdat Fagel steevast weigerde zich te laten portretteren. Er zijn maar drie portretten van hem bekend, waarvan er twee postuum zijn.

Andere foto’s

 • Foto van de koepel van Fagel
 • Reconstructie van de architect P. den Boer
 • Detail Wintergezicht vanuit de Paleistuin, met koepel van Fagel en Sint Jacobuskerk, Den Haag
 • Oostwand van de koepel van Fagel, ca. 1894
 • Oostwand en zuidwand van de koepel van Fagel
 • Marot’s ontwerp van de koepel van Fagel
 • Detail uit Marot’s ontwerp van de koepel van Fagel
 • Detail uit Marot’s ontwerp van de koepel van Fagel
 • Detail van “De Lente”, Mattheus Terwesten 1708
 • Detail uit Marot’s ontwerp van de koepel van Fagel
 • Detail “De Zomer”, Mattheus Terwesten 1708
 • Detail uit Marot’s ontwerp van de koepel van Fagel
Meer foto’s