Atelier voor kerkelijke kunst G. Brom, Utrecht

20 januari 2011
Afbeelding van het atelier voor kerkelijke kunst G. Brom, Utrecht

Atelier voor kerkelijke kunst G. Brom, Utrecht

z.n., fotografie, pen en penseel in kleur; 28,0 x 35,8 cm

Het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 betekende een belangrijke impuls voor de bouw en inrichting van katholieke kerken in Nederland. Bij de oprichting in 1856 had Atelier Brom het tij dus mee. Veel kerken en kloosters in het land bezitten en gebruiken monstransen, miskelken, ciboriën, godslampen, lusters en kandelabers afkomstig uit dit atelier. Bovendien werden kerksieraden geëxporteerd naar Duitsland, Engeland, België, Amerika, Nederlands-Indië, China en de Britse koloniën.

Dit blad, omlijst met brem, toont twee belangrijke werken van het atelier: een monstrans voor Den Haag en een hoofdaltaar voor Nijmegen. Linksboven de tekenkamer van het atelier waar ontwerpen en modellen worden gemaakt en daaronder de ateliers met licht op het noorden waar vaklieden voornamelijk met de hand het metaal bewerken. Het atelier beschikte over een eigen fotostudio, waarin alle voltooide werken werden gefotografeerd.

Veel werken van Atelier Brom zijn in binnen- en buitenland tentoongesteld. Op de wereldtentoonstelling in Parijs van 1900 werd de inzending bekroond met gouden medailles.

Andere foto’s

 • Kast ontworpen door Lion Cachet
 • Album voorzien van een zilveren plaquette met het wapen van Nederland
 • Oorkonde van aanbieding uit 1902
 • Krijttekening van Steenfabriek Firma Bastert te Breukelen
 • Tekening van diamantklovers- en snijdersatelier
 • Panorama Fransch-Hollandsche Oliefabrieken Calvé-Delft
 • Albumblad met interieurs van een zetterij, drukkerij en binderij
 • Afbeelding van Lips Brandkastenfabriek Dordrecht
 • Foto van Klopman Baerselman, Koninklijke fabriek van Deventer Koek te Deventer
 • Afbeelding van het kantoor van de firma W.A. Scholten te Groningen
 • Plaat met zeven ingekleurde foto's
 • Johannes Meyer, Scheepsbouwmeester Zaltbommel
Meer foto’s