Huldeblijken

Een huldeblijk, een bewijs van hulde aan leden van het Koninklijk Huis bij feestelijke en officiële gebeurtenissen is een verschijnsel van alle tijden. In de regeringsperiode van Koningin Emma en Koningin Wilhelmina werden meer en meer fraaie huldeblijken aangeboden. Vanaf de regeringsperiode van Koningin Juliana en Koningin Beatrix veranderen de eerbewijzen. Ze worden minder formeel en spontaner van karakter. Bij het huwelijk van de Prins van Oranje en Prinses Máxima en bij de geboorte van Prinses Amalia werden postzakken vol met kaarten, knutselwerken en kindertekeningen op Paleis Noordeinde bezorgd. In deze tentoonstelling zijn 21 bijzondere blijken van hulde te zien.

 • Huldeblijk voor Koning Willem II
 • Huldeblijk aangeboden door de Verenigde Schuttersgezelschappen
 • Huldeblijk aangeboden door de Vereeniging van Nederlandsche Indische en Oud-Indische Strijders
 • Oorkonde bij de inteocht van Koning Willem III en Koningin Emma
 • Nieuwjaarswensen voor Prinses Wilhelmina
 • Oorkonde bij zilveren tafelgarnituur
 • Oorkonde bij de aanbieding van de gedenknaald
 • Huldeblijk van de Groninger Vischvrouwen
 • Adres van Hulde, aangeboden door de Raad van de Gemeente Apeldoorn
 • Oorkonde behorend bij de aanbieding van een gouden couvert
 • Oorkonden met besluit van de Raad van de Gemeente Urk
 • Oorkonde, opgemaakt ter herinnering aan de vaart per motorschip Corry
 • Huldeblijk van de Commissarissen der Koningin
 • Huldeblijk van de stadspolitie van Semarang
 • Oorkonde die behoort bij een bus met oranje muisjes
 • Huldeblijk aangeboden aan Prinses Juliana
 • Gelukwens in de vorm van een tekening
 • Felicitatie van de Nederlandse Mijnindustrie
 • Oorkonde behorend bij de aanbieding van een schilderij van een West-Brabants landschap
 • Kindertekeningen gemaakt door Peter de Jong en José van Sebille
 • Huldeblijk aan Prins Willem-Alexander