‘Adres van Hulde’, aangeboden door de Raad van de Gemeente Apeldoorn

20 april 2009
Adres van Hulde, aangeboden door de Raad van de Gemeente Apeldoorn

'Adres van Hulde', aangeboden op 9 maart 1901 door de Raad van de Gemeente Apeldoorn bij de feestelijke intocht van Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik in Apeldoorn, na de voltrekking van hun huwelijk begin februari.

De kalligrafie is van de hand van burgemeester H.P.J. Tutein Nolthenius. De aanhangende zegels zijn verloren gegaan.


De oorkonde, op perkament, toont in de fraai in goud en groen versierde randen een afbeelding van het Oranje-Park, Loenen, de Loobrug, het Uddelermeer, Hoenderloo en Beekbergen.
Voorts zijn de wapens van Koningin en Prins in de tekst verwerkt en, veel kleiner, die van de gemeente Apeldoorn en de provincie Gelderland.
De kalligraaf Henri Paul Jules Tutein Nolthenius werd geboren in Deventer op 9 maart 1861 (hij vierde dus zijn veertigste verjaardag op de intochtsdag) en was burgemeester van Apeldoorn van 1897 tot 1910. Voordien was hij vanaf 1888 burgemeester van Vlissingen. Tutein Nolthenius overleed op 8 december 1930 in Epse.
Het Koninklijk Huisarchief bezit een zestal oorkondes van zijn hand. Op dezelfde dag als de hier getoonde ontvingen Koningin en Prins nog een oorkonde, namelijk bij de aanvaarding van de gedenknaald in Apeldoorn, aangeboden namens de burgerij. Als burgemeester van Vlissingen kalligrafeerde Nolthenius een herinnering aan het koninklijk bezoek aan de Michiel de Ruyter tentoonstelling in Vlissingen op 23 augustus 1894. Uit zijn Apeldoornse tijd stammen een huldeblijk namens de gemeente bij de inhuldiging van 1898 en twee oorkondes bij de geboorte van Prinses Juliana in 1909, te weten één behorend bij de aanbieding door inwoners van de gemeente van een kinderameublement en een gelukwens namens het gemeentebestuur.

Andere foto’s

 • Huldeblijk voor Koning Willem II
 • Huldeblijk aangeboden door de Verenigde Schuttersgezelschappen
 • Huldeblijk aangeboden door de Vereeniging van Nederlandsche Indische en Oud-Indische Strijders
 • Oorkonde bij de inteocht van Koning Willem III en Koningin Emma
 • Nieuwjaarswensen voor Prinses Wilhelmina
 • Oorkonde bij zilveren tafelgarnituur
 • Oorkonde bij de aanbieding van de gedenknaald
 • Huldeblijk van de Groninger Vischvrouwen
 • Oorkonde behorend bij de aanbieding van een gouden couvert
 • Oorkonden met besluit van de Raad van de Gemeente Urk
 • Oorkonde, opgemaakt ter herinnering aan de vaart per motorschip Corry
 • Huldeblijk van de Commissarissen der Koningin
Meer foto’s