Huldeblijk aan Prins Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta

7 april 2009
Huldeblijk aan Prins Willem-Alexander

Huldeblijk aan Prins Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta, aangeboden bij hun 'Blijde Incomste' in Noord-Brabant op 4 september 2001, getekend door Arno Tax.


Dit huldeblijk bestaat uit twee afzonderlijke bladen. Het rechterblad betreft de plaats van aanbieding: Breda. Deze stad is al eeuwenlang verbonden met de Nassaus. De tekening toont zes stadsgezichten die op deze verbintenis betrekking hebben. De tekst verwijst indirect naar de 'Blijde Incomste' zoals die vorsten door de eeuwen heen in het Brabantse land ten deel viel.
Deze intrede in Noord-Brabant was de eerste van een reeks van zestien kennismakingsbezoeken van het aanstaande bruidspaar aan alle Nederlandse provincies en grote steden. Nadat Máxima Zorreguieta op 30 maart 2001 met de prins was verloofd, werd zij op deze wijze aan het Nederlandse volk voorgesteld.
Het linkerblad laat acht figuren zien uit het geslacht (Oranje-)Nassau, die van belang zijn geweest voor de geschiedenis van Breda. Het paar staat rechtsonder op de voorgrond en is afgebeeld naar het officieuze verlovingsportret.

De vervaardiger van deze, hoofdzakelijk uit rood, wit en blauw opgebouwde viltstifttekening, is Arno Tax (1972).

Andere foto’s

 • Huldeblijk voor Koning Willem II
 • Huldeblijk aangeboden door de Verenigde Schuttersgezelschappen
 • Huldeblijk aangeboden door de Vereeniging van Nederlandsche Indische en Oud-Indische Strijders
 • Oorkonde bij de inteocht van Koning Willem III en Koningin Emma
 • Nieuwjaarswensen voor Prinses Wilhelmina
 • Oorkonde bij zilveren tafelgarnituur
 • Oorkonde bij de aanbieding van de gedenknaald
 • Huldeblijk van de Groninger Vischvrouwen
 • Adres van Hulde, aangeboden door de Raad van de Gemeente Apeldoorn
 • Oorkonde behorend bij de aanbieding van een gouden couvert
 • Oorkonden met besluit van de Raad van de Gemeente Urk
 • Oorkonde, opgemaakt ter herinnering aan de vaart per motorschip Corry
Meer foto’s