Huldeblijk aangeboden aan Prinses Juliana als presidente van het Nederlandsch Volksherstel

13 april 2009
Huldeblijk aangeboden aan Prinses Juliana

Huldeblijk aangeboden aan Prinses Juliana als presidente van het Nederlandsch Volksherstel bij haar bezoek aan Friesland op 9 november 1945. Opmerkelijk is dat de Nederlandse tekst geopend wordt met een in het Fries gestelde spreuk.


Prinses Juliana bracht op 9 november 1945 een bezoek aan Sneek. Zij had daar overleg met bestuursleden van de provinciale afdeling van het Nederlands Volksherstel, district Sneek. Later op de dag bezocht zij Leeuwarden.
Het huldeblijk is geaquarelleerd op perkament. De vervaardiger is onbekend en het is ook niet duidelijk in welke stad de prinses het heeft gekregen.
In het bovenste gedeelte van de oorkonde wordt het herstel van Nederland direct na de Tweede Wereldoorlog treffend gesymboliseerd door een in paars uitgevoerde herrijzende Nederlandse Leeuw. Links ziet men een weergave van de verwoesting tijdens de oorlog en in het midden klassieke elementen van de wederopbouw in Friesland: Friese paarden en industrie. Onder de tekst staan twee wapens, het linker is dat van de Prinses, het rechter is het wapen van de provincie.

Andere foto’s

 • Huldeblijk voor Koning Willem II
 • Huldeblijk aangeboden door de Verenigde Schuttersgezelschappen
 • Huldeblijk aangeboden door de Vereeniging van Nederlandsche Indische en Oud-Indische Strijders
 • Oorkonde bij de inteocht van Koning Willem III en Koningin Emma
 • Nieuwjaarswensen voor Prinses Wilhelmina
 • Oorkonde bij zilveren tafelgarnituur
 • Oorkonde bij de aanbieding van de gedenknaald
 • Huldeblijk van de Groninger Vischvrouwen
 • Adres van Hulde, aangeboden door de Raad van de Gemeente Apeldoorn
 • Oorkonde behorend bij de aanbieding van een gouden couvert
 • Oorkonden met besluit van de Raad van de Gemeente Urk
 • Oorkonde, opgemaakt ter herinnering aan de vaart per motorschip Corry
Meer foto’s