Huldeblijk aangeboden door de ‘Vereeniging van Nederlandsche Indische en Oud-Indische Strijders’

27 april 2009
Huldeblijk aangeboden door de Vereeniging van Nederlandsche Indische en Oud-Indische Strijders

Huldeblijk aangeboden door de 'Vereeniging van Nederlandsche Indische en Oud-Indische Strijders' aan Prins Hendrik, bij zijn 56e verjaardag op 13 juni 1876.

Fotograaf en schilder is Willem Ganter te Rotterdam.

Prins Hendrik (1820-1879) volgde een actieve loopbaan bij de marine. Daaraan en aan zijn vele zeereizen, waaronder naar Nederlands-Indië, dankt  hij zijn bijnaam 'Hendrik de Zeevaarder'. De rode vlag refereert aan het beschermheerschap van Prins Hendrik en de jaartallen 1846 en 1859 verwijzen naar de militaire expedities ter uitbreiding van het Nederlandse gezag in de buitengewesten Bali, Boni en Borneo. Ons koloniaal verleden wordt verbeeld in het Indische landschap op de achtergrond en de voorwerpen op de voorgrond. De vijftig portretfoto's van de strijders en oud-strijders, waarvan wij de namen niet kennen, maken deze oorkonde bijzonder.

De vervaardiger Willem Ganter gebruikte gemengde technieken, fotografie, potlood en aquarel, op papier.

Andere foto’s

 • Huldeblijk voor Koning Willem II
 • Huldeblijk aangeboden door de Verenigde Schuttersgezelschappen
 • Oorkonde bij de inteocht van Koning Willem III en Koningin Emma
 • Nieuwjaarswensen voor Prinses Wilhelmina
 • Oorkonde bij zilveren tafelgarnituur
 • Oorkonde bij de aanbieding van de gedenknaald
 • Huldeblijk van de Groninger Vischvrouwen
 • Adres van Hulde, aangeboden door de Raad van de Gemeente Apeldoorn
 • Oorkonde behorend bij de aanbieding van een gouden couvert
 • Oorkonden met besluit van de Raad van de Gemeente Urk
 • Oorkonde, opgemaakt ter herinnering aan de vaart per motorschip Corry
 • Huldeblijk van de Commissarissen der Koningin
Meer foto’s