Huldeblijk aangeboden door de ‘Verenigde Schuttersgezelschappen’

28 april 2009
Huldeblijk aangeboden door de Verenigde Schuttersgezelschappen

Huldeblijk aangeboden door de 'Verenigde Schuttersgezelschappen' te Groningen aan Koning Willem III bij de 50-jarige herdenking van de Slag bij Waterloo; met de namen van de leden en afbeeldingen van de verenigingsvaandels, 18 juni 1865.

Kalligrafie, aquarel op papier, door C. Peters.

In het huldeblijk verheerlijken de schutterijen de rol van Koning Willem II in de Slag bij Waterloo die op 18 juni 1815 plaatsvond. De gelauwerde Koning wordt omgeven door vaandels van de verschillende schutterijen en vlaggen van de geallieerden (Engeland links, Pruisen rechts en Nederland in het midden). Het oorlogsmaterieel onderaan het huldeblijk verwijst naar de oorlog tegen Napoleon.  

Van de vervaardiger zijn geen gegevens bekend.

Andere foto’s

 • Huldeblijk voor Koning Willem II
 • Huldeblijk aangeboden door de Vereeniging van Nederlandsche Indische en Oud-Indische Strijders
 • Oorkonde bij de inteocht van Koning Willem III en Koningin Emma
 • Nieuwjaarswensen voor Prinses Wilhelmina
 • Oorkonde bij zilveren tafelgarnituur
 • Oorkonde bij de aanbieding van de gedenknaald
 • Huldeblijk van de Groninger Vischvrouwen
 • Adres van Hulde, aangeboden door de Raad van de Gemeente Apeldoorn
 • Oorkonde behorend bij de aanbieding van een gouden couvert
 • Oorkonden met besluit van de Raad van de Gemeente Urk
 • Oorkonde, opgemaakt ter herinnering aan de vaart per motorschip Corry
 • Huldeblijk van de Commissarissen der Koningin
Meer foto’s