Huldeblijk van de ‘Groninger Vischvrouwen’

21 april 2009
Huldeblijk van de Groninger Vischvrouwen

Huldeblijk van de 'Groninger Vischvrouwen' bij het huwelijk van Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik in 1901. Rond hun huwelijk ontvingen Koningin en Prins talrijke felicitaties niet alleen van officiële instanties maar ook van verenigingen, groepen en individuele burgers.

Kalligraaf van de oorkonde is J.W. Muller. De tekst is van C.M. Muller-ter Huizen.


De oorkonde, in gouache-techniek in felle kleuren rood, groen, blauw en goud, is getekend op dik papier.

"Nu luide in ons Vaderland juichtonen schallen
en ieder met 't lieflick Oranje zich tooit
en nu van de huizen de vlaggen weer wapp'ren
nu ieder Uw pad graag met bloemen bestrooit
Nu jub'len de Groninger vischvrouwen mede
nu juichen zij luide op vroolijken toon
en leggen zij dankbaar haar needrige hulde
voor U Koninginne ter neer voor Uw troon.
Wel mogen wij juichen nu Zij die wij vroeger
als 't Kleine Prinsesje reeds hebben bemind
en die w'als Vorstinne zoo innig vereeren
den echt met den man harer keuze begint.
God geve overvloedig U voorspoed en zegen
U en Uw Gemaal zij Hij immer nabij
Uw volk blijve U trouw ook in nood en gevaren
dat bidt heden ieder dat bidden ook wij!"

De woorden van dit felicitatiegedicht zijn van Catharina Maria ter Huizen, echtgenote van de kalligraaf. Boven de tekst prijkt een felgekleurde draak met in zijn bek een wapen met drie vissen en een visnet, ongetwijfeld verwijzend naar de opdrachtgeefsters. In de tekst is het wapen van de stad Groningen verwerkt. Aan de oorkonde hangt een, eveneens getekend, zegel van de stad.
Kalligraaf Joseph Willem Muller (1862-1902) was, volgens zijn trouwakte uit 1892, boekhandelaar in Groningen. De overlijdensakte van 28 december 1902 vermeldt als beroep alleen kalligraaf.

Andere foto’s

 • Huldeblijk voor Koning Willem II
 • Huldeblijk aangeboden door de Verenigde Schuttersgezelschappen
 • Huldeblijk aangeboden door de Vereeniging van Nederlandsche Indische en Oud-Indische Strijders
 • Oorkonde bij de inteocht van Koning Willem III en Koningin Emma
 • Nieuwjaarswensen voor Prinses Wilhelmina
 • Oorkonde bij zilveren tafelgarnituur
 • Oorkonde bij de aanbieding van de gedenknaald
 • Adres van Hulde, aangeboden door de Raad van de Gemeente Apeldoorn
 • Oorkonde behorend bij de aanbieding van een gouden couvert
 • Oorkonden met besluit van de Raad van de Gemeente Urk
 • Oorkonde, opgemaakt ter herinnering aan de vaart per motorschip Corry
 • Huldeblijk van de Commissarissen der Koningin
Meer foto’s