Huldeblijk van de Commissarissen der Koningin

16 april 2009
Huldeblijk van de Commissarissen der Koningin

Huldeblijk van de Commissarissen der Koningin ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van Koningin Emma, 2 augustus 1928.
De kalligraaf is niet bekend.


Bij haar zeventigste verjaardag betuigen de Commissarissen van de Koningin hun gevoelens van eerbied en erkentelijkheid aan Koningin Emma, onder aanbieding van een bloemstuk.

De oorkonde op dik papier, tekst in Oost-Indische inkt, hoofdletters in rood, wapens en rand in waterverf ingekleurd, toont bovenin het wapen van de koningin-moeder, met haar wapenspreuk 'Palma sub pondere crescit'. Te linker- en rechterzijde van het wapen staan gestileerde palmbomen met aan de voet twee duiven en het woord PAX. Boven en naast de tekst staan de wapens van de elf provincies.

De elf commissarissen, die bloemen en oorkonde aanbieden, zijn:
- Noord-Brabant: Mr. A.E.J. baron van Voorst tot Voorst (1858-1928)
- Gelderland: Mr. S. baron van Heemstra (1879-1960)
- Zuid-Holland: Jhr.mr.dr. H.A. van Karnebeek (1874-1942)
- Noord-Holland: Jhr.mr.dr. A. Röell (1864-1940)
- Zeeland: Jhr.mr. J.W. Quarles van Ufford (1882-1951)
- Utrecht: Mr. H.Th. s'Jacob (1869-1950)
- Friesland: Mr. P.A.V. baron van Harinxma thoe Slooten (1870-1954)
- Overijssel: Mr. A.E. baron van Voorst tot Voorst (1880-1965)
- Groningen: Jhr.mr. A.W.L. Tjarda van Starkenborch Stachouwer (1888-1978)
- Drenthe: Mr. J.T. Linthorst Homan (1873-1932)
- Limburg: Mr. E.O.J.M. baron van Hövell tot Westerflier (1877-1936)

Curieus is, dat boven de naam van de commissaris van Noord-Brabant, in kleine letters, de tekst is bijgevoegd 'nu wijlen'. De commissaris overleed op 28 juli. Vanzelfsprekend was bij het vervaardigen van de oorkonde zijn opvolger, A.B.G.M. van Rijckevorsel, nog niet benoemd.

Andere foto’s

 • Huldeblijk voor Koning Willem II
 • Huldeblijk aangeboden door de Verenigde Schuttersgezelschappen
 • Huldeblijk aangeboden door de Vereeniging van Nederlandsche Indische en Oud-Indische Strijders
 • Oorkonde bij de inteocht van Koning Willem III en Koningin Emma
 • Nieuwjaarswensen voor Prinses Wilhelmina
 • Oorkonde bij zilveren tafelgarnituur
 • Oorkonde bij de aanbieding van de gedenknaald
 • Huldeblijk van de Groninger Vischvrouwen
 • Adres van Hulde, aangeboden door de Raad van de Gemeente Apeldoorn
 • Oorkonde behorend bij de aanbieding van een gouden couvert
 • Oorkonden met besluit van de Raad van de Gemeente Urk
 • Oorkonde, opgemaakt ter herinnering aan de vaart per motorschip Corry
Meer foto’s