Huldeblijk voor Koning Willem II

29 april 2009
Huldeblijk voor Koning Willem II

"Volks meerdre vrijheid zal dien troon niet schaden,
Een vaster grondzuil is hem aangebouwd,
Ja! Liefde en trouw zal eeuwig overladen,
Den ed'len die op zijn volk betrouwt."

Huldeblijk voor Koning Willem II, bedoeld als ondersteuning in de woelige tijden in het voorjaar van 1848 in Europa.

Zowel de tekening als de tekst zijn van de hand van F.J. Guijking.


Het gedicht is een steunbetuiging aan Koning en Vaderland en een reactie op de revolutionaire tijdgeest. De jaartallen 13 en 17 maart 1848 op het huldeblijk verwijzen naar opstanden die in delen van Europa uitbraken tegen de autocratische regeringen. Ook in Nederland nam de druk op Koning Willem II toe om concessies te doen. Dit leidde in november 1848 tot de ondertekening van de grondwet door de Koning.
De grondslag voor de constitutionele monarchie was gelegd.

Tekenaar, dichter en kalligraaf F.J. Guijking uit 's-Gravenhage (1801-na 1863) geeft op zwierige wijze de seizoenen symbolisch weer. Bovenaan staat het Nederlands wapen afgebeeld, in het midden de naam van Koning Willem II en onderaan in de desbetreffende kleuren "Oranje" en "Nederland", dit alles omgeven met bloemguirlandes.  

Andere foto’s

 • Huldeblijk aangeboden door de Verenigde Schuttersgezelschappen
 • Huldeblijk aangeboden door de Vereeniging van Nederlandsche Indische en Oud-Indische Strijders
 • Oorkonde bij de inteocht van Koning Willem III en Koningin Emma
 • Nieuwjaarswensen voor Prinses Wilhelmina
 • Oorkonde bij zilveren tafelgarnituur
 • Oorkonde bij de aanbieding van de gedenknaald
 • Huldeblijk van de Groninger Vischvrouwen
 • Adres van Hulde, aangeboden door de Raad van de Gemeente Apeldoorn
 • Oorkonde behorend bij de aanbieding van een gouden couvert
 • Oorkonden met besluit van de Raad van de Gemeente Urk
 • Oorkonde, opgemaakt ter herinnering aan de vaart per motorschip Corry
 • Huldeblijk van de Commissarissen der Koningin
Meer foto’s