Nieuwjaarswensen voor Prinses Wilhelmina

25 april 2009
Nieuwjaarswensen voor Prinses Wilhelmina

Nieuwjaarswensen voor Prinses Wilhelmina bestaande uit tekeningen, borduurwerkjes, gedichten en collages van gedroogde bloemen, bijeengebracht door lezeressen van het Weekblad voor Meisjes 'Lelie- en Rozeknoppen', januari 1884.

Het meisjeskopje is vervaardigd door M. van IJsselstein (19 jaar) uit Rotterdam en de collage van droogbloemen door Anthonia Therina Meursinge (19 jaar) uit Drouwenermond bij Stadskanaal.

Catharina Louise Maria Alberdingk Thijm, dochter van hoogleraar J.A. Alberdingk Thijm, richtte in 1882 het tijdschrift 'Lelie- en Rozeknoppen' op, dat van 1887 tot 1894 werd voortgezet onder de naam 'Hollandsche Lelie', een weekblad voor jonge dames.

Drieënnegentig lezeressen van het weekblad hebben een bijdrage geleverd aan dit huldeblijk, dat door de redactrice aan de Prinses is aangeboden. De losbladige nieuwjaarswensen zijn in een met beige fluweel beklede band met goudopschrift bijeengebracht. De band is vervaardigd door 'Leerlingen der Industrieschool voor Vrouwelijke Jeugd' te Amsterdam.

Lit: www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN : Inge de Wilde, Catharina Louise Maria Alberdingk Thijm  

 

Andere foto’s

 • Huldeblijk voor Koning Willem II
 • Huldeblijk aangeboden door de Verenigde Schuttersgezelschappen
 • Huldeblijk aangeboden door de Vereeniging van Nederlandsche Indische en Oud-Indische Strijders
 • Oorkonde bij de inteocht van Koning Willem III en Koningin Emma
 • Oorkonde bij zilveren tafelgarnituur
 • Oorkonde bij de aanbieding van de gedenknaald
 • Huldeblijk van de Groninger Vischvrouwen
 • Adres van Hulde, aangeboden door de Raad van de Gemeente Apeldoorn
 • Oorkonde behorend bij de aanbieding van een gouden couvert
 • Oorkonden met besluit van de Raad van de Gemeente Urk
 • Oorkonde, opgemaakt ter herinnering aan de vaart per motorschip Corry
 • Huldeblijk van de Commissarissen der Koningin
Meer foto’s