Oorkonde behorend bij de aanbieding van een gouden couvert

19 april 2009
Oorkonde behorend bij de aanbieding van een gouden couvert

Oorkonde behorend bij de aanbieding van een gouden couvert door vrouwen uit Suriname bij de geboorte van Prinses Juliana, 1909.
Gekalligrafeerd door C.J. Booms; in tinnen koker.


De tekst van de oorkonde luidt:  "Ter eere van de geboorte van Hare Koninklijke Hoogheid Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina Prinses der Nederlanden, den 30en April 1909. Ten oorkonde van den onverbreekelijken band, welke tusschen Vorstenhuis en Volk is gelegd en door deze heugelijke gebeurtenis opnieuw wordt bezegeld; Als betuiging van oprechte vreugde van Uwer Majesteits getrouwe onderdanen; wordt dit geschenk, namens de Surinaamsche vrouwen en meisjes, uwe Majesteit eerbiediglijk aangeboden. Paramaribo 30 April 1909".
Boven deze tekst staat het toenmalige wapen van Suriname, een schild met de afbeelding van een schip, vastgehouden door twee Indianen. Het wapen symboliseert de beide bevolkingsgroepen, waarbij het schip staat voor de Afrikanen, die immers als slaaf per schip werden aangevoerd. Daaronder de wapenspreuk Justitia, Pietas, Fides (gerechtigheid, eerbied, trouw).
De tekst is ondertekend door de leden van het Comité, dat zorg gedragen heeft voor de aanbieding van dit geschenk.
Onderaan staat in kleinere letters vermeld waaruit het bestaat:
"Het gouden couvert is vervaardigd door den heer M.A. Abrahams, uitgezonderd het bordje, dat in Nederland is gemaakt; het tafelgoed door eenige oudleerlingen van de Handwerkschool der E.E.Soeurs; de doos op de Ambachtsschool door den assistent H. Kuiperbak en eenige leerlingen, volgens ontwerp van den Directeur C.J. Booms".
Volgens een oude inventaris, aanwezig in het Koninklijk Huisarchief, bestond het geschenk uit een bordje, een vork, lepel en mes, een servetring en een messenlegger, dit alles van goud. Het was, samen met een "baby-tafelkleed" en bijbehorende servetjes, verpakt in de door Booms ontworpen doos van Surinaamse houtsoorten. Het couvert is nog steeds aanwezig.
Dezelfde Booms heeft de sober uitgevoerde oorkonde, in art nouveau stijl, ontworpen en gekalligrafeerd.

Andere foto’s

 • Huldeblijk voor Koning Willem II
 • Huldeblijk aangeboden door de Verenigde Schuttersgezelschappen
 • Huldeblijk aangeboden door de Vereeniging van Nederlandsche Indische en Oud-Indische Strijders
 • Oorkonde bij de inteocht van Koning Willem III en Koningin Emma
 • Nieuwjaarswensen voor Prinses Wilhelmina
 • Oorkonde bij zilveren tafelgarnituur
 • Oorkonde bij de aanbieding van de gedenknaald
 • Huldeblijk van de Groninger Vischvrouwen
 • Adres van Hulde, aangeboden door de Raad van de Gemeente Apeldoorn
 • Oorkonden met besluit van de Raad van de Gemeente Urk
 • Oorkonde, opgemaakt ter herinnering aan de vaart per motorschip Corry
 • Huldeblijk van de Commissarissen der Koningin
Meer foto’s