Oorkonde bij de aanbieding van de gedenknaald

22 april 2009
Oorkonde bij de aanbieding van de gedenknaald

Oorkonde bij de aanbieding van de gedenknaald in het park van Het Loo door de leerlingen van Hogere Burger Scholen uit verschillende plaatsen in Nederland ter gelegenheid van het huwelijk van Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik, 7 februari 1901.

De oorkonde, aquarel op perkament, is een ontwerp van Leon Senf.

De Delftse aardewerkfabriek De Porceleyne Fles was de schenker van dit bijzondere huwelijkscadeau in de stijl van de Nieuwe Kunst. De officiële onthulling van de gedenknaald vond plaats op 13 augustus 1901 in aanwezigheid van afgevaardigden van de verschillende HBS-en. De gedenknaald in de vorm van een klassieke Egyptische obelisk was bekleed met aardewerken platen naar een ontwerp van Adolf Le Comte (1850-1921), hoogleraar aan de Polytechnische School Delft. Leon Senf (1860-1940) heeft als ontwerper en plateelschilder in de functie van chef d'atelier bij de Porceleyne Fles gewerkt.

Lit. Marieke Spliethoff, Feestelijke geschenken voor de jonge Koningin 1898-1913, Amsterdam/'s-Gravenhage 1998.

Andere foto’s

 • Huldeblijk voor Koning Willem II
 • Huldeblijk aangeboden door de Verenigde Schuttersgezelschappen
 • Huldeblijk aangeboden door de Vereeniging van Nederlandsche Indische en Oud-Indische Strijders
 • Oorkonde bij de inteocht van Koning Willem III en Koningin Emma
 • Nieuwjaarswensen voor Prinses Wilhelmina
 • Oorkonde bij zilveren tafelgarnituur
 • Huldeblijk van de Groninger Vischvrouwen
 • Adres van Hulde, aangeboden door de Raad van de Gemeente Apeldoorn
 • Oorkonde behorend bij de aanbieding van een gouden couvert
 • Oorkonden met besluit van de Raad van de Gemeente Urk
 • Oorkonde, opgemaakt ter herinnering aan de vaart per motorschip Corry
 • Huldeblijk van de Commissarissen der Koningin
Meer foto’s