Oorkonde bij de intocht van Koning Willem III en Koningin Emma

26 april 2009
Oorkonde bij de inteocht van Koning Willem III en Koningin Emma

Oorkonde bij de plechtige intocht van Koning Willem III en Koningin Emma in Amsterdam op 21 april 1879, aangeboden door de Commissie tot Regeling der Feestviering.
Gekalligrafeerd door Anthonie Grevenstuk (1829-1896).

Een eerste kennismaking van het jonggehuwde Koninklijk Paar met de Amsterdamse bevolking.


De weergave van het stamslot van Koningin Emma in Waldeck en van de stad Amsterdam op het huldeblijk symboliseren de verbintenis van de hoofdstad met de nieuwe jonge Koningin.

De kalligraaf, Anthonie Grevenstuk, behoorde tot drie generaties Grevenstuk. Hij vestigde zich in april 1858 in Amsterdam. Omdat de zaken voorspoedig liepen, verhuisde hij in 1890 naar een chique lokatie, het Rokin. Het atelier Grevenstuk verwierf vele belangrijke opdrachten, waarvan de omvangrijke verzameling Grevenstuks in het Koninklijk Huisarchief getuigt. Ofschoon hij in 1880 een verzoek indiende om de titel 'calligraaf des Konings' te mogen voeren, is deze titel hem nooit verleend. Hij heeft zich in 1877 wel 'Calligraaph van Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden' mogen noemen. Zoals in die tijd van een ambachtsman verwacht mocht worden, werkte Anthonie Grevenstuk in verschillende historische stijlen.

Lit. D.G. Carasso, De schrijfkunst van drie generaties Grevenstuk. In: Oudheidkundig genootschap 'Niftarlake', jaarboekje 1981

Andere foto’s

 • Huldeblijk voor Koning Willem II
 • Huldeblijk aangeboden door de Verenigde Schuttersgezelschappen
 • Huldeblijk aangeboden door de Vereeniging van Nederlandsche Indische en Oud-Indische Strijders
 • Nieuwjaarswensen voor Prinses Wilhelmina
 • Oorkonde bij zilveren tafelgarnituur
 • Oorkonde bij de aanbieding van de gedenknaald
 • Huldeblijk van de Groninger Vischvrouwen
 • Adres van Hulde, aangeboden door de Raad van de Gemeente Apeldoorn
 • Oorkonde behorend bij de aanbieding van een gouden couvert
 • Oorkonden met besluit van de Raad van de Gemeente Urk
 • Oorkonde, opgemaakt ter herinnering aan de vaart per motorschip Corry
 • Huldeblijk van de Commissarissen der Koningin
Meer foto’s