Oorkonde met besluit van de Raad van de Gemeente Urk

18 april 2009
Oorkonden met besluit van de Raad van de Gemeente Urk

Oorkonde met het besluit van 22 juni 1911 van de Raad van de Gemeente Urk om de hoofdstraat van het eiland om te dopen tot Prins Hendrikstraat. De prins had bij zijn bezoek op 3 juni toestemming voor deze naamswijziging gegeven.

Ontwerp en kalligrafie van de prachtig uitgevoerde oorkonde is van de hand van E.J. Bruins, decoratieschilder te Kampen.

Bovenaan het rijk versierde, met zeer fijn penseel geschilderde stuk prijkt het wapen van Prins Hendrik met zijn wapenspreuk 'Per aspera ad astra', met aan weerszijden de wapens van Urk en van de provincie Noord-Holland. Hoewel nu behorend tot Flevoland, maakte Urk lange tijd deel uit van de provincie Noord-Holland. In april 1792 gaf Amsterdam, dat Urk vanaf 1660 als heerlijkheid in bezit had, het eiland terug aan zijn leenheren, de Staten van Holland. Na de stichting van het Koninkrijk werd Urk een Noord-Hollandse gemeente. Bij de inpoldering van de Noord-Oostpolder ging het in 1950 over naar de provincie Overijssel. Vanaf 1 januari 1986 behoort het voormalige eiland tot de provincie Flevoland.
Onder de wapens staat de tekst van het besluit de hoofdstraat naar de prins te vernoemen, met de handtekeningen van burgemeester A. Gravestein in origineel en wethouder J. Romkes in facsimile (volgens de bijbehorende toelichting was de wethouder inmiddels overleden). Expliciet vermeldt de oorkonde dat de Prins toestemming voor de naamswijziging heeft gegeven.
In de smalle versieringsrand rondom de tekst zijn de symbolen van de dierenriem terug te vinden en in de linkerrand onder het wapen van Urk visserijattributen, zoals dreggen en stengen, met vlaggetjes. In de praktijk gebruikte elke visser een eigen vlaggetje om zijn vistuig herkenbaar te maken. In het midden van deze attributen tekende Bruins een schildje in de kleuren van de Mecklenburgse vlag, met de letter H en links onderin de vier schijngestalten van de maan en een windroos. In de onder- en bovenranden staat het eiland afgebeeld, onderaan een overzicht vanuit zee, met herkenbaar de vuurtoren met mistklok en de torens van de Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerk en het Gemeentehuis en bovenaan details uit dat overzicht, met links de hervormde en rechts de gereformeerde kerk en de oude haven. In de rechterrand is een zeilende Urker botter weergegeven.
Kenmerkend ook zijn de driehoekige en cirkelvormige versieringen in de Nederlandse kleuren. Op Urker vissersschepen waren die van oudsher bij en onder het roer geschilderd. Men noemde het aanbrengen van deze beschildering 'prinsen', blijkbaar verwijzend naar de Oranjegetrouwheid van het eiland. Op een schip staat bij deze versiering ook meestal een spreuk of versje, hier is dat 'Aan Godes zegen is alles gelegen'.
In de randversiering rondom het geheel is het blad uit de kroon als motief verwerkt.
De ontwerper en kalligraaf van de oorkonde, Egbert Jan Bruins, was decoratieschilder te Kampen, waar hij zijn gehele leven gewoond en gewerkt heeft (1869-1933).

Litt. www.spanvis.nl Plaatsen rond de Zuiderzee "Urker ambachten"

Andere foto’s

 • Huldeblijk voor Koning Willem II
 • Huldeblijk aangeboden door de Verenigde Schuttersgezelschappen
 • Huldeblijk aangeboden door de Vereeniging van Nederlandsche Indische en Oud-Indische Strijders
 • Oorkonde bij de inteocht van Koning Willem III en Koningin Emma
 • Nieuwjaarswensen voor Prinses Wilhelmina
 • Oorkonde bij zilveren tafelgarnituur
 • Oorkonde bij de aanbieding van de gedenknaald
 • Huldeblijk van de Groninger Vischvrouwen
 • Adres van Hulde, aangeboden door de Raad van de Gemeente Apeldoorn
 • Oorkonde behorend bij de aanbieding van een gouden couvert
 • Oorkonde, opgemaakt ter herinnering aan de vaart per motorschip Corry
 • Huldeblijk van de Commissarissen der Koningin
Meer foto’s