Oorkonde, opgemaakt ter herinnering aan de vaart per motorschip ‘Corry’

17 april 2009
Oorkonde, opgemaakt ter herinnering aan de vaart per motorschip Corry

Oorkonde, opgemaakt ter herinnering aan de tocht per motorschip 'Corry' van Terschelling naar Vlieland op 7 september 1916.
In perkamenten omslag.
Zowel omslag als oorkonde zijn ontworpen en vervaardigd door D. Homberg.


Op 7 september 1916 bracht Koningin Wilhelmina, vergezeld van haar adjudant  generaal-majoor graaf Schimmelpenninck, een bezoek aan Den Helder. Kennelijk is de boottocht onderdeel geweest van dit bezoek.
Zowel perkamenten omslag als oorkonde zijn van de hand van de kunstenaar D. Homberg. De omslag is alleen in Oost-Indische inkt, met een portret van Wilhelmina, geflankeerd door de wapens van Terschelling en Vlieland, en bekroond door haar eigen wapen met wapenspreuk. De oorkonde zelf, eveneens perkament, is zeer kleurrijk, tekst in Oost-Indische inkt, versieringen voornamelijk in tinten groen en oranje, opgelegd met goud. De tekst van de oorkonde luidt:  "Ter herdenking aan het verblijf van HM de Koningin op de Corry gedurende de vaart van Terschelling naar Vlieland, 7 september 1916".
Boven deze tekst prijkt het wapen van Wilhelmina, geflankeerd door de wapens van Terschelling en Vlieland. Onderaan heeft de tekenaar het m.s. Corry afgebeeld.
Dirk Homberg werd op 8 december 1885 te Rotterdam geboren. Hij was leerling van J.H. Weijns en volgde drie jaar onderwijs aan de Akademie voor Beeldende Kunsten te Rotterdam. Hij woonde en werkte tot 1937 achtereenvolgens in Rotterdam, Drenthe, Gelderland, Rijswijk (N.Br.), Hilversum en Laren (N.H.) en van 1937 tot 1948 in Amsterdam, waarna hij voor een jaar naar Batavia (Jakarta) vertrok. In 1949 keerde hij terug naar Amsterdam. Homberg schilderde, tekende en etste portretten, naakten, figuren, landschappen, stillevens en later ook Oosterse taferelen. Naast dit eigen werk handelde hij ook in dat van anderen. Hij was gehuwd met A.A.J.C.J. Hannema, een leerlinge van hem. Dirk Homberg overleed te Amsterdam op 13 mei 1952.

Andere foto’s

 • Huldeblijk voor Koning Willem II
 • Huldeblijk aangeboden door de Verenigde Schuttersgezelschappen
 • Huldeblijk aangeboden door de Vereeniging van Nederlandsche Indische en Oud-Indische Strijders
 • Oorkonde bij de inteocht van Koning Willem III en Koningin Emma
 • Nieuwjaarswensen voor Prinses Wilhelmina
 • Oorkonde bij zilveren tafelgarnituur
 • Oorkonde bij de aanbieding van de gedenknaald
 • Huldeblijk van de Groninger Vischvrouwen
 • Adres van Hulde, aangeboden door de Raad van de Gemeente Apeldoorn
 • Oorkonde behorend bij de aanbieding van een gouden couvert
 • Oorkonden met besluit van de Raad van de Gemeente Urk
 • Huldeblijk van de Commissarissen der Koningin
Meer foto’s