De pijper, ca 1770

27 oktober 2009
Afbeelding van de pijper, ca 1770

De pijper, ca 1770

Naar I.L. Lafargue

De Pijper behoorde tot de Zwitserse huursoldaten, die vaak optraden als persoonlijke lijfwachten van gezaghebbers. Zij waren in dienst van de prins of de koning, door wie ze betaald werden, en ze waren dan ook niet afhankelijk van bemoeienis van de staat. Sinds de 17e eeuw had het Nederlandse hof ook dergelijke soldaten in dienst, de 'Cent Suisses' genoemd. In de 18e eeuw behoorden zij tot de lijftroepen van de stadhouders. Zij waren weliswaar gewapend met een hellebaard, maar hadden toch voornamelijk ceremoniële functies. Naast pijpers behoorden ook tamboers tot de muzikanten in de korpsen.
De korpsleden waren herkenbaar aan hun afwijkende, kleurige kostuum, zoals dat nu nog steeds is te zien bij de Vaticaanse Zwitserse Garde.

Andere foto’s

 • Zelfportret van Prinses Anna van Hannover
 • Afbeelding van vreugde-zangen voor cimbaal, zang en andere instrumenten, 1766
 • Afbeelding van het Prachtige Bal op de zaal van het Stadhuis, 1768
 • Titelpagina van de nocturno per un flauto, due violini, due corni, alto viola e basso, ca 1770
 • Sonate van Zappa
 • Handgeschreven kopie van een vocaal kwintet uit de opera Così fan tutte
 • Vleugel van Koningin Hortense de Beauharnais, 1808
 • Jubel-klanken, ca 1850
 • Lied toegewijd aan de nagedachtenis van Hare Majesteit Anna Paulowna, Koningin-Moeder der Nederlanden, 1865
 • Muziekstuk in een prachtig versierde band
 • Feest-cantate voor driestemmig vrouwenkoor met sopraan solo, 1874
 • Feest-cantate voor driestemmig vrouwenkoor met sopraan solo, 1874
Meer foto’s