Eerezang bij de troonsbestijging van Hare Majesteit de Koningin van Nederland, 1898

14 oktober 2009
Eerezang bij de troonsbestijging van Hare Majesteit de Koningin van Nederland, 1898

Eerezang bij de troonsbestijging van Hare Majesteit de Koningin van Nederland, 1898

Muziek van Raden Adipati Aroeng Binang

In een grote perkamenten band van 55 cm. staat op vier bladen van de Javaanse papierboom, 'wit dloewang', het eerbetoon van Regent van Keboemen, Raden Adipati Aroeng Binang, bij de inhuldiging van Koningin Wilhelmina in 1898. Het werk kende echter geen gelukkige geschiedenis. De Regent had de lofzang opgesteld met de bedoeling deze, tijdens de feestelijkheden in het verre Nederland, te laten zingen door zijn ondergeschikten voor de verzamelde Europese ambtenaren in zijn eigen Indonesische regentenwoning, de zogenaamde Kaboepaten. De zangers zouden daarbij worden begeleid door een gamelanorkest. Helaas werden alle ambtenaren uiteindelijk opgeroepen naar de hoofdplaats. Het werk bleef vooralsnog onuitgevoerd. Totdat enige tijd later 'Inspecteur van het Inlandsch onderwijs' H.A. de Nooy op zijn inspectiereizen het huis van de regent aandeed en de lofzang alsnog werd aangeheven. De Nooy ontving een afschrift en beloofde er bij gelegenheid een mooie band van te maken en aan de Koningin aan te bieden. Hij leverde bovendien een Nederlandse vertaling van het werk. De pentekeningen en het schrift van de lettervormen, zoals die in Jogjakarta en Soerakarta in gebruik waren, zijn van de hand van een onderdaan van de Prins van Jogjakarta.

Andere foto’s

 • Zelfportret van Prinses Anna van Hannover
 • Afbeelding van vreugde-zangen voor cimbaal, zang en andere instrumenten, 1766
 • Afbeelding van het Prachtige Bal op de zaal van het Stadhuis, 1768
 • Titelpagina van de nocturno per un flauto, due violini, due corni, alto viola e basso, ca 1770
 • Afbeelding van de pijper, ca 1770
 • Sonate van Zappa
 • Handgeschreven kopie van een vocaal kwintet uit de opera Così fan tutte
 • Vleugel van Koningin Hortense de Beauharnais, 1808
 • Jubel-klanken, ca 1850
 • Lied toegewijd aan de nagedachtenis van Hare Majesteit Anna Paulowna, Koningin-Moeder der Nederlanden, 1865
 • Muziekstuk in een prachtig versierde band
 • Feest-cantate voor driestemmig vrouwenkoor met sopraan solo, 1874
Meer foto’s