Lied toegewijd aan de nagedachtenis van Hare Majesteit Anna Paulowna, Koningin-Moeder der Nederlanden, 1865

22 oktober 2009
Lied toegewijd aan de nagedachtenis van Hare Majesteit Anna Paulowna, Koningin-Moeder der Nederlanden, 1865

Lied toegewijd aan de nagedachtenis van Hare Majesteit Anna Paulowna, Koningin-Moeder der Nederlanden, 1865

Muziek van Gom. Ryssens, tekst van M.H. de Graaff

Veel aandacht werd besteed aan droevige gebeurtenissen. Bij het heengaan van stadhouders, koningen en hun familie verschenen diverse treurdichten, lijkzangen en rouwklachten. Statige muziek werd opgetekend in stemmig geïllustreerde partituren, die toonden dat het land meeleefde met het verdriet van de familie. Dit Lied toegewijd aan de nagedachtenis van Hare Majesteit Anna Paulowna, de echtgenote van Koning Willem II, werd feitelijk opgedragen aan het treurende volk bij haar overlijden op 1 maart 1865. Gom. Ryssens was een zorgzaam man, zoals we kunnen opmaken uit het Danklied aan den toondichter Gom. Ryssens, in name der liefdadige maatschappij de Broederband: 'Ik bied, mijn vriend, de heil- en zegewenschen der Maatschappij de Broederband u aan, voor 't goed dat gij aan uwe medemenschen ten allen tijde met liefde hebt gedaan. Gij waart de steun van weduwen en weezen en gij verzacht des grijsaards droevig lot'.

Andere foto’s

 • Zelfportret van Prinses Anna van Hannover
 • Afbeelding van vreugde-zangen voor cimbaal, zang en andere instrumenten, 1766
 • Afbeelding van het Prachtige Bal op de zaal van het Stadhuis, 1768
 • Titelpagina van de nocturno per un flauto, due violini, due corni, alto viola e basso, ca 1770
 • Afbeelding van de pijper, ca 1770
 • Sonate van Zappa
 • Handgeschreven kopie van een vocaal kwintet uit de opera Così fan tutte
 • Vleugel van Koningin Hortense de Beauharnais, 1808
 • Jubel-klanken, ca 1850
 • Muziekstuk in een prachtig versierde band
 • Feest-cantate voor driestemmig vrouwenkoor met sopraan solo, 1874
 • Feest-cantate voor driestemmig vrouwenkoor met sopraan solo, 1874
Meer foto’s