Portret van Diederik Sonoy

28 november 2004
Portret van Diederik Sonoy

Isaac Oliver (ca. 1560/65-1617), een in Frankrijk geboren en tot Engelsman genaturaliseerde schilder, heeft hier de beruchte geuzenleider Diederik Sonoy (1529-1597) geportretteerd. Deze door Willem de Zwijger aangestelde gouverneur van het Noorderkwartier (West-Friesland), die aanvankelijk de Spanjaarden diende, voerde een waar schrikbewind tegen katholieken. Zo hing hij als vergelding voor gruweldaden van de Spanjaarden vijf minderbroeders op.
In augustus 1588 werd Sonoy eervol ontslagen nadat hij zich had overgegeven aan Prins Maurits, die hij weigerde te dienen. Hij vertrok hierop naar Engeland, waar deze miniatuur van hem geschilderd werd.

Andere foto’s

 • Portret van Albrecht en Isabella
 • Gouden armband met emailportret van de Prins van Oranje
 • Miniatuurportret van de drie zoontjes van Koningin Anna Paulowna
 • Portret van Koning Willem III
 • Miniatuurportret van Koningin Wilhelmina
 • Portret van Prinses Juliana
 • Portret van de Engelse Koning George III
 • Portret van Tsaar Nicolaas I
 • Portret van barones Judith de Robais
 • Portret van een onbekende vrouw
 • Portretminiatuur op ivoor van Wilhelmina van Pruisen
 • De miniatuurkamer in het Koninklijk Huisarchief
Meer foto’s