Schietsport

10 april 2007
Schietsport

De schietsport wordt verbeeld door een Batavier met een handboog, een zeventiende-eeuwse schutter en een militair van rond 1900 met geweer. De eik staat voor kracht en roem. Gezien de vestigingsplaatsen van de verenigingen was het handboogschieten in 1898 vooral een Brabantse aangelegenheid. De tekening wordt toegeschreven aan Jac. van den Bosch.

Andere foto’s

 • Album van sportbonden en verenigingen
 • Het defile op Clingendael
 • Perkamenten schutblad
 • Atletiek
 • Cricket
 • Harddraven en rennen
 • Jacht en honden
 • Kaatsen
 • Kegelen
 • Golf, kolven en hockey
 • Tennis
 • Schermen
Meer foto’s