Prinses Laurentien wordt 1 februari 2011 voorzitter van High Level Group on Literacy

10 januari 2011

RVD, 10 januari 2011, nr. 8: Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Laurentien der Nederlanden heeft op verzoek van Eurocommissaris mevrouw A. Vassiliou (Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugd) de functie aanvaard als voorzitter van de High Level Group on Literacy.

De High Level Group gaat op dinsdag 1 februari 2011 formeel van start. Commissaris Vassiliou heeft de Prinses voor deze functie benaderd vanwege haar deskundigheid op het terrein van laaggeletterdheid en haar jarenlange inzet voor de bestrijding hiervan.

De opdracht van de High Level Group is te onderzoeken op welke wijze in de Europese Unie het niveau van geletterdheid van kinderen en volwassen bevorderd kan worden en aanbevelingen te doen voor een structurele aanpak hiervan. De High Level Group wordt ingesteld in het kader van de EU 2020 strategie van de Europese Commissie en zal in zijn analyse ook specifieke aandacht hebben voor de veranderende vraag naar geletterdheid in de 21-e eeuw. Geletterdheid wordt dan ook niet alleen als een onderwijsthema belicht, maar ook als een sociaal-economisch thema.

De High Level Group bestaat uit vooraanstaande deskundigen op het gebied van onderwijs en laaggeletterdheid uit de verschillende EU-lidstaten. Een lijst met alle deelnemers aan de groep wordt op 1 februari door de Europese Commissie bekendgemaakt. Medio 2012 verwacht de High Level Group zijn eindrapport op te leveren.

Prinses Laurentien is oprichter en voorzitter van Stichting Lezen & Schrijven. Sinds 2004 brengt deze stichting de problematiek van laaggeletterdheid onder de aandacht en zet zich in om laaggeletterdheid structureel te voorkomen en te verminderen.
Prinses Laurentien is daarnaast Speciaal Gezant Geletterdheid voor UNESCO (sinds maart 2009). Vanuit deze functie zet zij zich in voor de problematiek van laaggeletterdheid wereldwijd en vraagt zij aandacht voor het belang van een brede aanpak hiervan: zowel het voorkomen van laaggeletterdheid bij kinderen als ook het belang van het terugdringen van laaggeletterdheid onder volwassenen.

Zie ook de fotogalerij