Koninklijke Familie 14 december 2011 bij uitreiking Prins Claus Prijs 2011

28 november 2011

RVD, 28 november 2011, nr. 311: Hare Majesteit de Koningin en Hunne Koninklijke Hoogheden de Prins van Oranje, Prinses Máxima, Prins Friso, Prinses Mabel, Prins Constantijn en Prinses Laurentien zijn woensdagmiddag 14 december in het Koninklijk Paleis Amsterdam aanwezig bij de uitreiking van de Grote Prins Claus Prijs aan het PAN-Afrikaanse magazine Chimurenga.

De prijs wordt uitgereikt door Prins Constantijn, die samen met Prins Friso erevoorzitter is van het Prins Claus Fonds.

Chimurenga ('Vrijheidsstrijd') is een Pan-Afrikaanse publicatie over cultuur, kunst en politiek. Het is een vernieuwend platform voor vrije ideeënvorming en politieke bespiegelingen van Afrikanen over Afrika. Chimurenga wordt maandelijks online gepubliceerd en twee tot drie keer per jaar verspreid in Afrika en daarbuiten. De Chimurenga Bibliotheek, een verzameling onafhankelijke Afrikaanse cultuurtijdschriften, is online toegankelijk en reist ook rond als tentoonstelling. De oprichter, schrijver en DJ Ntone Edjabe, groeide op in Kameroen, studeerde in Nigeria en werkt nu vanuit Zuid-Afrika. De prijs voor Chimurenga bedraagt 100.000 euro. Tien andere laureaten zullen hun prijs van 25.000 euro uit handen van de Nederlandse ambassadeurs in hun eigen land in ontvangst nemen.

De Prins Claus Prijzen worden door het Prins Claus Fonds voor Cultuur en Ontwikkeling sinds 1997 jaarlijks toegekend aan kunstenaars, denkers en culturele organisaties in met name Afrika, Azië, Latijns-Amerika en de Caraïben. Het Fonds eert de laureaten voor hun uitmuntende prestaties op het gebied van cultuur en ontwikkeling en de positieve impact daarvan op de directe omgeving en maatschappij als geheel.