Koningin bij viering 50-jarig jubileum Wereld Natuur Fonds

25 april 2012

RVD, nr. 109: Hare Majesteit de Koningin woont dinsdag 8 mei op het stoomschip Rotterdam te Rotterdam de openingsceremonie bij van de internationale jaarvergadering van het World Wide Fund for Nature (WWF).

Deze vergadering wordt voor het eerst in Nederland gehouden ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Nederlandse vestiging van het WWF, het Wereld Natuur Fonds (WNF).

Het thema van de jaarvergadering is 'Economy of the future'. Prof. J. Randers, voormalig lid van de Club van Rome, spreekt in dit kader bij de openingsceremonie. In zijn betoog schetst hij een aantal toekomstscenario's voor duurzame ontwikkeling van de wereld. De Koningin bezoekt aansluitend aan de openingsceremonie aan boord van de Rotterdam de rondreizende fototentoonstelling LIFE van natuurfotograaf Frans Lanting.

Het WWF is in 1961 opgericht onder de naam World Wildlife Fund. Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard der Nederlanden was de eerste internationale president. In 1986 veranderde de naam in World Wide Fund for Nature. Het WWF heeft tot doel de belangrijkste leefgebieden van planten en dieren te beschermen. Dit gebeurt onder meer door samen met burgers, overheden en bedrijven te werken aan oplossingen voor verantwoord en duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Het WWF is in meer dan 100 landen actief.