Nationale Herdenking en Viering van de Bevrijding 4 en 5 mei

6 april 2012

Hare Majesteit de Koningin, Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje, Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden en de minister-president, drs. M. Rutte, zijn vrijdagavond 4 mei aanwezig bij de Nationale Herdenking in Amsterdam. De minister-president is zaterdagochtend 5 mei aanwezig bij de Start Nationale Viering van de Bevrijding in Breda. De Koningin en de minister-president wonen die avond in Amsterdam de Afsluiting Nationale Viering van de Bevrijding bij.

Nationale Herdenking, vrijdag 4 mei

De Koningin en de Prins van Oranje leggen op 4 mei in aansluiting op de herdenkingsbijeenkomst in De Nieuwe Kerk in Amsterdam een krans bij het Nationaal Monument op de Dam. De krans namens de Rijksministerraad wordt gelegd door de minister-president, de minister van Defensie, de heer drs. J.S.J. Hillen, de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mevrouw drs. M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner en de Gevolmachtigde ministers van respectievelijk Aruba, de heer E.B. Abath, Curaçao, de heer mr. S.P. Osepa en Sint Maarten, de heer M. Voges.

Nationale Viering van de Bevrijding, zaterdag 5 mei

De officiële Start van de Nationale Viering van de Bevrijding vindt dit jaar plaats in de provincie Brabant. Het centrale thema is dit maal Vrijheid geef je door. De viering start in de Grote Kerk in Breda. Bondspresident Gauck van de Bondsrepubliek Duitsland zal, in aanwezigheid van de Prins van Oranje, de 5 mei-lezing houden. De minister-president ontsteekt vervolgens het bevrijdingsvuur. Daarmee zijn de veertien Bevrijdingsfestivals en alle feestelijke activiteiten in het land geopend.

De Koningin, de minister-president en Bondspresident Gauck wonen 's avonds in Amsterdam het 5 mei-concert bij ter gelegenheid van de Afsluiting Nationale Viering van de Bevrijding. Het concert vindt traditiegetrouw plaats op en rond de Amstel voor Koninklijk Theater Carré.