Prinses Máxima houdt toespraak bij lancering MKB Forum in Parijs

19 april 2012

RVD, nr. 103: Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden houdt donderdag 19 april de keynote speech bij de lancering van het ‘SME Finance Forum’ in Parijs.

Het forum is een initiatief van de International Finance Corporation (IFC), onderdeel van de Wereldbank en gericht op toegang tot de financiële sector voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Het forum was eerder dit jaar aangekondigd bij de G-20 top in Cannes.

Doel van het forum is het bieden van een platform waar overheden, bedrijven en financiers kennis, onderzoek en ervaringen kunnen delen om het MKB te helpen bij het verkrijgen van toegang tot financiële dienstverlening. Het MKB is een belangrijke motor van de economie in ontwikkelingslanden en toegang tot financiële dienstverlening is cruciaal voor de overlevingskansen en groeimogelijkheden van dergelijke ondernemingen.  

De website van het forum biedt verbeterde toegang tot informatie door het toegankelijk maken van publicaties, ondersteuning bij analyse en het delen van standaarden bij financiering van het MKB. Het is een interactieve website die gebruikers de mogelijkheid geeft in online discussies ervaringen uit te wisselen en hun krachten te bundelen.

Gedurende de dag zal Prinses Máxima ook bilaterale gesprekken voeren met onder meer Yves Leterme, plaatsvervangend Secretaris-Generaal van de OESO en Susanne Dorasil, Duitse vice-voorzitter van de G-20 SME Finance Sub-Groep.

Prinses Máxima is in september 2009 benoemd als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon. Prinses Máxima adviseert in deze functie Ban Ki-moon over toegang tot financiële diensten en zet zich tevens wereldwijd in om financiële diensten voor iedereen toegankelijk te maken. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van met name de lage inkomensgroepen en de MKB-sector. Sinds juni 2011 is Prinses Máxima erevoorzitter van het G20 'Global Partnership for Financial Inclusion' (GPFI).