Dankwoord van Hare Majesteit de Koningin en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Mabel

27 maart 2012

Dankwoord

Vanuit de hele Nederlandse samenleving en ook daarbuiten hebben ons na het ongeluk van Prins Friso blijken van medeleven en betrokkenheid bereikt.

Het heeft ons en onze familie diep getroffen dat zovelen met hun hart bij Friso zijn en onze zorgen delen. Alle bemoedigende woorden, hoopvolle wensen, ontroerende berichten, gebeden en bloemen zijn ons tot steun en geven moed in deze zware tijd vol onzekerheid. Uw medeleven betekent veel voor ons.

Wij willen graag, mede namens onze familie, allen die op welke manier dan ook getuigd hebben van hun gevoelens van verbondenheid hartelijk danken.

Beatrix

Mabel