Staatsbezoek aan Luxemburg (2)

9 maart 2012

RVD, nr. 58: Hare Majesteit de Koningin brengt op uitnodiging van Hunne Koninklijke Hoogheden de Groothertog en Groothertogin van het Groothertogdom Luxemburg van dinsdag 20 tot en met donderdag 22 maart 2012 een staatsbezoek aan Luxemburg.

Staatssecretaris Knapen van Buitenlandse Zaken begeleidt de Koningin bij de start van het staatsbezoek. Op de tweede en derde dag van het bezoek begeleidt Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken de Koningin. Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is dinsdag 20 maart aanwezig bij een bijeenkomst met het Luxemburgse en Nederlandse bedrijfsleven.

Dit is het tweede staatsbezoek van de Koningin aan Luxemburg. Het eerste Staatsbezoek was in 1981. Het bezoek onderstreept het belang van de Luxemburgs-Nederlandse relatie. Deze relatie is intensief en goed, zowel in economisch als in politiek opzicht. Zo vertegenwoordigt Nederland Luxemburg zowel politiek als protocollair in landen waar Luxemburg zelf geen ambassade heeft. De samenwerking tussen Nederland en Luxemburg richt zich met name op diplomatieke samenwerking, EU, Benelux, handel, economie en cultuur.

Programma

Dinsdag 20 maart

Na aankomst op vliegveld Findel wordt de Koningin officieel welkom geheten door de Groothertog en Groothertogin op het Groothertogelijk Paleis. Na het welkomstceremonieel volgt een kranslegging bij het monument op de Kanounenhiwwel dat in 1971 is opgericht ter herdenking aan hen die hun leven hebben gegeven in de Tweede Wereldoorlog. Aansluitend ontvangt de Koningin op het Groothertogelijk Paleis in audiëntie de voorzitter van het Luxemburgse Parlement, de heer Mosar, minister-president van Luxemburg, de heer Juncker en vice-minister-president en minister van Buitenlandse Zaken van Luxemburg, de heer Asselborn.

Na de audiënties wordt de Koningin ontvangen door de burgemeester van de stad Luxemburg. Aansluitend woont de Koningin in gezelschap van Zijne Koninklijke Hoogheid de Erfgroothertog van Luxemburg een ontmoeting bij tussen het Luxemburgs en Nederlands bedrijfsleven. De eerste dag van het staatsbezoek wordt afgesloten met een staatsbanket op het Groothertogelijk Paleis.

Woensdag 21 maart

De tweede dag begint met een bezoek aan infrastructuur- en bouwproject Belval in Esch-sur-Alzette in het zuiden van Luxemburg. Belval is een voormalig hoogoventerrein van120 hectare. Sinds 2002 wordt het terrein gerestaureerd en verbouwd tot moderne stad. In Belval bezoekt het gezelschap onder andere het House of Biomedicine, onderdeel van de Universiteit van Luxemburg. 

Na afloop van een regeringslunch brengt de Koningin een bezoek aan satellietexploitant Ses Astra. Hier bezoekt het gezelschap onder andere het Satelliet Controle Centrum en de schotelantennetuin. In deze tuin krijgt het gezelschap uitleg over het project emergency.lu. Emergency.lu is een nieuw communicatie- en coördinatie-instrument ter ondersteuning van humanitaire operaties dat ervoor zorgt dat communicatie al in de eerste uren na een ramp mogelijk is.

Als dank voor haar ontvangst in Luxemburg biedt de Koningin 's avonds een concert aan van Het Orkest van de Achttiende Eeuw. Het Nederlandse symfonieorkest is gespecialiseerd in het spelen van oude muziek en muziek uit de klassieke periode.

Donderdag 22 maart

De laatste dag van het staatsbezoek begint met een bezoek aan de universiteit van Luxemburg. Hier ontmoet het gezelschap studenten en wonen ze een bijeenkomst bij met onder andere de president van de Europese Investeringsbank (EIB), de heer Hoyer, de president van het Europese Hof van Justitie de heer Skouris en de heer Brok, Europarlementariër.

Later in de ochtend vindt de ontvangst van de Nederlandse gemeenschap plaats, gevolgd door het afscheidsceremonieel op het Groothertogelijk Paleis waarmee het staatsbezoek officieel wordt afgesloten.