Prins van Oranje brengt werkbezoek aan Technologisch Topinstituut Watertechnologie Wetsus

22 mei 2012

RVD, nr. 150: Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje brengt donderdagochtend 24 mei 2012 een werkbezoek aan Wetsus in Leeuwarden.

Bij het Technologisch Topinstituut Watertechnologie Wetsus werken meer dan 90 bedrijven en 17 Europese universiteiten multidisciplinair samen aan oplossingen voor de wereldwaterproblematiek.

Wetsus

Tijdens het bezoek wordt de Prins van Oranje geïnformeerd over de werkzaamheden van Wetsus en over recente ontwikkelingen op het terrein van watertechnologie. De Prins brengt een bezoek aan het laboratorium waar onderzoekers uitleg geven over onder andere Blue Energy (stroom opwekken door het mengen van zoet en zout water), waterbesparing op huishoudniveau, energieterugwinning uit urine, ontzouting van zeewater of grondwater en het winnen van water uit lucht. Het bezoek wordt afgesloten met een lunch met vertegenwoordigers uit het participantennetwerk van Wetsus.

De Prins van Oranje heeft Wetsus geopend in 2004. In 2007 heeft de Prins een toespraak gehouden ter gelegenheid van de benoeming van Wetsus tot Technologisch Topinstituut Watertechnologie. Deze benoeming kwam voort uit het nationale Innovatieprogramma Watertechnologie van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. 

De Prins wordt bij het werkbezoek vergezeld door Robbert Dijkgraaf, president Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en Eric Oostwegel, voorzitter Raad van Bestuur van Royal Haskoning. In mei 2011 namen de Prins, de heer Dijkgraaf en de heer Oostwegel gezamenlijk op uitnodiging van het Wereld Natuur Fonds deel aan de missie Sila aan Groenland. Doel van die missie was om een dialoog tot stand te brengen over het kwetsbare poolgebied dat ook grote economische waarde heeft. De Prins van Oranje hecht veel waarde aan dialoog tussen bedrijfsleven, wetenschap en overheid, zeker waar het gaat om ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, schone technologie en innovatie.