Prinses Máxima bij internationale conferentie Access to Health Insurance

21 mei 2012

RVD, nr. 147: Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden neemt op dinsdag 5 juni 2012 bij de Erasmus Universiteit Rotterdam deel aan de internationale conferentie “Access to Health Insurance”.

De bijeenkomst brengt academici, beleidsmakers, donoren, ontwikkelingsorganisaties, private sector en vertegenwoordigers van de Verenigde Naties en de Wereldbank bij elkaar vanuit twee aandachtsgebieden: financiële diensten voor lage inkomensgroepen en toegang tot gezondheidszorg in ontwikkelingslanden.

Prinses Máxima is één van de initiatiefnemers van de conferentie en houdt de openingstoespraak. Zij doet dit als voorzitter van het Curatorium van de Prins Claus Leerstoel en in haar hoedanigheid van VN-adviseur voor 'Inclusive Finance for Development'. Een van de andere sprekers en initiatiefnemers is professor Stella Quimbo, houder van de Prins Claus Leerstoel. De conferentie wordt georganiseerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam en het International Institute of Social Studies in samenwerking met het Rotterdam Global Health Initiative, het ministerie van Buitenlandse Zaken en PharmAccess.

Zorgverzekering - publiek of privaat - is geen vanzelfsprekendheid in ontwikkelingslanden. Ziektekosten leggen vaak een groot beslag op de relatief lage inkomens, waardoor onvoldoende budget overblijft voor andere basisbehoeften of toegang tot zorg zelfs onmogelijk wordt. Aanbieders van zorg ontbreekt het veelal aan kennis en middelen om de zorgverlening wel binnen bereik van de bevolking te brengen. Tijdens deze conferentie onderzoeken de deelnemers de mogelijkheden van de combinatie van financiële dienstverlening en toegang tot zorg.

Prinses Máxima is in september 2009 benoemd tot speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon. Prinses Máxima adviseert in deze functie Ban Ki-moon over toegang tot financiële diensten en zet zich tevens wereldwijd in om financiële diensten voor iedereen toegankelijk te maken. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van met name de lage inkomensgroepen en de MKB-sector. Wereldwijd kunnen 2,7 miljard mensen en miljoenen bedrijven geen gebruik maken van financiële diensten als leningen, bank- en spaarrekeningen of verzekeringen. Sinds juni 2011 is Prinses Máxima erevoorzitter van het G20 'Global Partnership for Financial Inclusion' (GPFI).

Het curatorium van de Prins Claus Leerstoel staat onder voorzitterschap van Prinses Máxima. Sinds dit jaar wordt de leerstoel niet voor één jaar, maar voor twee jaar bekleed. Uitmuntende, jonge academici uit Afrika, Azië, Latijns-Amerika, de Cariben of de Stille Oceaan komen hiervoor in aanmerking. Professor Quimbo onderzoekt als leerstoelhouder met een project in de Filippijnen op welke wijze de overheid maatregelen kan nemen die een direct effect hebben op de gezondheid van de bevolking en de kosten van de zorg.