Prinses Máxima bij oratie hoogleraar Prince Claus Chair

16 mei 2012

RVD, nr. 137: Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden is maandagmiddag 21 mei 2012 aanwezig bij de oratie van prof. Stella Quimbo in het International Institute of Social Studies (ISS) in Den Haag.

Prof. Quimbo is op voordracht van het curatorium van de Prince Claus Chair in Development and Equity door het college van bestuur van het ISS benoemd tot hoogleraar op de Prince Claus Chair. Zij gaat onderzoek doen naar de toegankelijkheid van gezondheidszorg voor kinderen en andere groepen van de bevolking.  

Stella Quimbo


De Filipijnse Stella Quimbo (1969) is professor aan de economische faculteit van de Universiteit van de Filipijnen. In haar oratie laat mevrouw Quimbo met een project in de Filipijnen zien op welke wijze de overheid maatregelen kan nemen die een direct effect hebben op de gezondheid van de bevolking en de kosten van de zorg. In dit project staan een zorgverzekering voor kinderen en een betere beloning voor zorgverleners centraal. Mevrouw Quimbo heeft veel gepubliceerd over gezondheidszorg, de toegankelijkheid tot de gezondheidszorg en zorgverzekeringen. 

Het curatorium van de Prince Claus Chair staat onder voorzitterschap van Prinses Máxima. Sinds dit jaar wordt de leerstoel niet voor één jaar, maar voor twee jaar bekleed. Uitmuntende, jonge academici uit Afrika, Azië, Latijns-Amerika, de Cariben of de Stille Oceaan komen hiervoor in aanmerking. De benoeming geschiedt beurtelings aan de Universiteit Utrecht en het Institute of Social Studies. De beide instellingen willen met de leerstoel onderzoek en onderwijs in de ontwikkelingssamenwerking bevorderen in overeenstemming met de inzichten en ideeën van Prins Claus.