Prins van Oranje en Prinses Máxima bezoeken Brazilië (2)

14 november 2012

RVD, nr. 345: Hunne Koninklijke Hoogheden de Prins van Oranje en Prinses Máxima der Nederlanden brengen van maandag 19 tot en met vrijdag 23 november een officieel bezoek aan Brazilië (zie RVD-bericht 09-05-2012, nr. 129).

Het paar wordt vergezeld door mevrouw drs. E.M.J. Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

De heer drs. S. Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de heer M.E. Eman, minister-president van Aruba en de heer dr. J. Jardim demissionair-minister van Financiën en Economische Ontwikkeling van Curaçao maken eveneens deel uit van de delegatie. Het Nederlandse bedrijfsleven brengt met een grote economische missie een parallel bezoek aan Brazilië waarbij 157 bedrijven en instanties vertegenwoordigd zijn. Delegatieleider namens de deelnemende bedrijven is de heer H. Biesheuvel, voorzitter van MKB-Nederland.

Brazilië is een opkomende markt in een dynamische regio. Doel van het bezoek is om de economische betrekkingen met Brazilië te versterken voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen in de sectoren agro-food, afvalmanagement, jachtbouw, creatieve industrie, luchtvaart, wetenschap en technologie en toeleveranciers voor WK 2014 en de Olympische Spelen in 2016. Daarnaast is het bezoek gericht op het aantrekken van Braziliaanse investeringen in Nederland en versterking van de Nederlands-Braziliaanse samenwerking tussen wetenschappelijke instituten en hoger onderwijsinstellingen.

Tijdens het bezoek voeren de Prins en Prinses, de minister en de andere delegatieleden gesprekken met Braziliaanse ministers en autoriteiten en bezoeken zij seminars. Ook staan bedrijfs- en werkbezoeken op het programma en netwerkbijeenkomsten met Braziliaanse counterparts. Minister Ploumen leidt de economische missie. Staatssecretaris Dekker is verantwoordelijk voor het onderwijsprogramma.

Het programma van het bezoek is op hoofdlijnen als volgt (wanneer er gescheiden programma's zijn van de Prins en Prinses wordt dit aangegeven). Minister Ploumen en/of staatssecretaris Dekker zijn aanwezig bij de verschillende programmaonderdelen.

Programma (onder voorbehoud van wijzigingen):

Maandag 19 november, Brasilia

 • Gesprek met de staatssecretaris van het ministerie van Ontwikkeling, Industrie en Buitenlandse Handel (MDIC), mevrouw Heloísa Guimarães Menezes;
 • Gesprek met de minister van Landbouw, de heer M. Ribeiro Filho;
 • Gesprek met mevrouw G.H. Hoffmann, kabinetschef van president Dilma Rousseff;
 • Gesprek met de minister van Financiën, de heer G. Mantega;
 • Lunchbijeenkomst met vertegenwoordigers van de Nationale Industrie Confederatie (CNI) evenknie VNO-NCW en SEBRAE evenknie van MKB-Nederland. Ondertekening van een joint statement tussen CNI en VNO-NCW/MKB-Nederland;
 • Bezoek aan CAPES, een uitvoeringsorganisatie van het Braziliaanse ministerie van Onderwijs. Gesprek met de vice-minister van Onderwijs, de heer L.A. Paim, over samenwerking op het gebied van kenniseconomie. Aansluitend bijwonen van het seminar over het Braziliaanse programma voor buitenlandse studiebeurzen. Toespraken van onder meer staatssecretaris Dekker en een toespraak door de Prinses. 

Dinsdag 20 november, Ribeirão Preto - São Paulo

 • Bijwonen van het seminar 'Future of Food Business' aan de universiteit van São Paulo, afdeling Ribeirão Preto (landbouwhoofdstad van Brazilië). Samenvatting van het seminar door de Prinses;
 • Bezoek aan het Nederlandse bedrijf CRV Lagoa dat bijdraagt aan de verbetering van de productiviteit van de Braziliaanse veestapel;
 • De Prins bezoekt samen met minister Ploumen en een deel van de economische delegatie in São José dos Campos de vestiging van Embraer. Een van de grootste producenten van kleine en middelgrote vliegtuigen;
 • Informele ontmoeting met de voltallige economische delegatie in São Paulo. 

Woensdag 21 november, São Paulo

 • De Prins bezoekt samen met staatssecretaris Dekker de expositie 'Waste to Waste' over afvalmanagement en woont de ondertekening bij van een intentieverklaring over samenwerking tussen het Agentschap NL en het milieu-agentschap van de staat São Paulo;
 • Toespraak van de Prins bij de ondernemersassociatie van de industrie van de deelstaat São Paulo (FIESP) ter afsluiting van het Braziliaans-Nederlands Wetenschap & Technologie seminar: 'Biobased Economy'. Bijwonen van diverse ondertekeningen, alsmede de opening van de vestiging van een kantoor van BE-basic (Biobased Ecologically Balanced Sustainable Industrial Chemistry) in Campinas en overeenkomsten tussen Nederlandse universiteiten en instituten met Braziliaanse partners ter bevordering van samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie;
 • Lunchbijeenkomst van de Prins met vertegenwoordigers van de Braziliaanse industrie;
 • De Prinses opent de productiefaciliteit van Paques Brazil in de stad Piracicaba. Paques is een Nederlands MKB bedrijf en wereldwijd actief op het gebied van ontwikkeling en bouw van rendabele zuiveringssystemen voor water en gas. De Prinses wordt begeleid door minister Ploumen;
 • Bezoek van de Prins en Prinses aan de wnd. Gouverneur van São Paulo. Ondertekening van een intentieverklaring tussen de staat São Paulo en de Anne Frank Stichting als start van een meerjarig onderwijsproject dat bijdraagt aan een veiliger leeromgeving op middelbare scholen, ondertekening van een MoU tussen het ministerie van OCW en het secretariaat voor Onderwijs van São Paulo op het gebied van beroeps-, technisch- en taalonderwijs om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren op publieke scholen en taalcentra;
 • Opening van de tentoonstelling 'Connecting Concepts' door de Prins en Prinses. De tentoonstelling laat ontwerpen van Nederlandse designers zien, evenals ontwerpen van Braziliaanse vormgevers. Tevens ondertekening van een aantal MoU's;
 • Netwerkreceptie voor het Nederlandse en Braziliaanse bedrijfsleven om met elkaar in contact te komen. Tevens aandacht voor de opening van het kantoor van het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) in São Paulo met als doel om Braziliaanse investeringen in Nederland te stimuleren. 

Donderdag 22 november, Rio de Janeiro

 • Lunchbijeenkomst met de Gouverneur en de burgemeester van Rio de Janeiro over onder meer de ontwikkeling van de technologie voor de scheepsbouw, verbeterings- en uitbreidingsplannen van de havens, o.a. voor de offshore olie- & gassector, Nederlands-Braziliaanse dialoog over Water Management en de aansluiting van Rio de Janeiro, programma voor herontwikkeling en herinrichting van de stad (expertise en interesse van Nederlandse architecten, ontwerpers, ingenieurs en infrastructurele planners).
 • Helikoptervlucht met de deelstaatminister van Sport en Recreatie over de stadsontwikkelingen onder meer in relatie tot het WK2014 en de Olympische Spelen van 2016;
 • Bezoek aan het voetbalstadion Maracaña dat gereed wordt gemaakt voor het WK2014 en de Olympische Spelen van 2016. Bijwonen van een deel van het seminar 'Stadium management: Crowd Control & Public Safety and Efficient Solutions'. Bijwonen van het ondertekenen van een aantal intentieverklaringen. Aftrap van de panna knock-out voetbalwedstrijd door de Prins en Clarence Seedorf in het Maracanãzinho stadion (kleine Maracanã stadion) met Braziliaanse schoolkinderen;
 • Netwerkreceptie voor het Nederlandse en Braziliaanse bedrijfsleven. 

Vrijdag 23 november, Rio de Janeiro

 • Bijwonen van een seminar over jachtbouw waarin Nederlandse jachtbouwers hun expertise presenteren;
 • Bezoek aan Petrobrás, gesprek met onder meer de president van Petrobrás. De organisatie is een van de grootste oliemaatschappijen ter wereld. Het gesprek richt zich onder meer op presentatie van Nederlandse toeleveranciers. Ondertekening van een MoU met Atradius.