Prins van Oranje naar Kenia voor 19e UNSGAB-vergadering en AMREF Flying Doctors

24 november 2012

RVD, nr. 350: Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje is van maandag 26 november tot en met zaterdag 1 december in Kenia. In Nairobi zit hij de 19e vergadering voor van UNSGAB, de Adviesraad van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties voor water en sanitatie. Aansluitend maakt de Prins van de gelegenheid gebruik enkele projecten van AMREF Flying Doctors te bezoeken.

De 19e UNSGAB-vergadering vindt plaats van 26 tot en met 29 november in Nairobi en wordt geopend met een toespraak van de Prins. Op de agenda staan onder meer de financiering van waterbeleid, de aanpak van watergerelateerde rampen en de vooruitgang op het gebied van sanitatiedoelstellingen.

 Op de laatste dag van de UNSGAB-vergadering vindt in Nairobi de Water-Food-Energy Nexus Dialogue plaats, georganiseerd in samenwerking met de Afrikaanse Unie en de African Ministers' Council on Water (AMCOW). Naast Oost-Afrikaanse ministers en bestuurders zijn ook vertegenwoordigers van bedrijfsleven en wetenschappelijke instellingen uit de regio uitgenodigd. Doel van de Nexus Dialogue is kennis over water-, energie- en voedselveiligheid in de Oost-Afrikaanse regio te delen en toekomstige samenwerking tussen landen, overheden, bedrijfsleven en watermanagementorganisaties op dit terrein te bevorderen.

 UNSGAB dient de secretaris-generaal van onafhankelijk advies en vraagt wereldwijd aandacht voor praktische maatregelen voor het behalen van de Millenniumdoelen op het gebied van water en sanitatie. De VN heeft zich ten doel gesteld om in 2015 het aantal mensen dat geen duurzame toegang heeft tot veilig drinkwater en sanitatie te halveren. Dat zijn er nu nog  zeker 2,5 miljard. UNSGAB geeft bijzondere aandacht aan maatregelen op het gebied van integraal waterbeheer, financiering en monitoring. Als voorzitter bezoekt de Prins landen, organisaties en internationale bijeenkomsten om aandacht te vragen voor sanitatie en voor de visie van UNSGAB.  

Op vrijdag 30 november en zaterdag 1 december brengt de Prins drie veldbezoeken aan projecten van AMREF Flying Doctors. Hij bezoekt een sanitatieproject in Loitokitok. Ter bevordering van een gezonde leefomgeving worden vrijwilligers en lokale zorgverleners getraind om vervolgens weer anderen op te leiden in hygiëne en het voorkomen van ziektes. Zo is er een School Health Club opgezet, waar kinderen elkaar het belang van goede persoonlijke hygiëne leren. 

 Daarnaast krijgt de Prins uitleg in een regionaal gezondheidscentrum in Loitokitok over een speciaal ontwikkeldmLearning-programma. Verlos- en verpleegkundigen in afgelegen gebieden worden via hun mobiele telefoon bijgeschoold waardoor zij geen tijd verliezen met reizen naar een opleidingslocatie.

Ook bezoekt de Prins de Masai in Magadi, waar hij geïnformeerd wordt over een nieuw ritueel dat in samenwerking met AMREF is ontwikkeld om vrouwenbesnijdenis te voorkomen. Hierdoor hebben inmiddels ruim 800 Masai-meisjes de overgang gemaakt van meisje naar vrouw zonder besnijdenis. 

AMREF Flying Doctors heeft als doel de gezondheid van kwetsbare bevolkingsgroepen in Afrika structureel te verbeteren. In Nederland zet AMREF zich in voor fondsenwerving en een verantwoorde besteding van die fondsen aan het werk van AMREF in Afrika. De Prins van Oranje is beschermheer van AMREF Nederland.