Prinses Máxima bij FMO conferentie ‘The Future of Banking’

4 oktober 2012

RVD, nr. 297: Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden houdt op maandagochtend 12 november de openingstoespraak van de conferentie ‘The Future of Banking’ van de Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO), in de Convention Factory in Amsterdam.

Prinses Máxima spreekt in haar functie als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties op het gebied van 'inclusive finance for development'. Onderwerp van de conferentie is het toekomstmodel van bankieren in ontwikkelingslanden. Hierbij zal vooral worden ingegaan op het financieren van de private sector in deze landen. Er zijn ongeveer 250 internationale bestuurders aanwezig, waaronder voornamelijk CEO's van financiële instellingen. Toespraken worden onder andere gehouden door Nanno Kleiterp, CEO van FMO, Julio Velarde, President van de Peruaanse Centrale Bank en Klaas Knot, President van De Nederlandsche Bank.

FMO is de internationale ontwikkelingsbank van Nederland. FMO investeert risicodragend kapitaal in bedrijven en financiële instellingen in ontwikkelingslanden die (nog) geen toegang hebben tot de gangbare bronnen van vreemd en/of risicodragend vermogen. Het doel is bedrijven en financiële instellingen te creëren die als motor fungeren voor duurzame groei in hun land.

Prinses Máxima is in september 2009 benoemd als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon. Prinses Máxima adviseert in deze functie Ban Ki-moon over toegang tot financiële diensten en zet zich tevens wereldwijd in om financiële diensten voor iedereen toegankelijk te maken tegen een redelijke prijs en op duurzame wijze. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van met name de lage inkomensgroepen en de MKB-sector. Sinds juni 2011 is Prinses Máxima erevoorzitter van het G20 'Global Partnership for Financial Inclusion' (GPFI).