Prins van Oranje bezoekt Marechausseeraad

4 september 2012

RVD, nr. 253: Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje heeft vandaag een vergadering bijgewoond van de Marechausseeraad (MARRA), het hoogste overlegorgaan binnen de Koninklijke Marechaussee.

De Prins van Oranje werd tijdens de vergadering geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen bij de Koninklijke Marechaussee, onder meer op het gebied van informatiegestuurd werken als basis voor operationele, tactische en strategische keuzes.