Prinses Máxima spreekt op congres ‘samenwerken aan internationale voedselstabiliteit’

20 september 2012

RVD, nr. 279: Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden spreekt op donderdagmiddag 1 november 2012 op het congres ‘samenwerken aan internationale voedselstabiliteit’.

Dit congres vindt plaats in de Ridderzaal te Den Haag en is een initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Rabobank. Het congres betreft de Nederlandse afsluiting van het door de Verenigde Naties uitgeroepen internationale jaar van de coöperatie.

Prinses Máxima houdt een toespraak in haar hoedanigheid van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties op het gebied van 'inclusive finance for development'. De Prinses zet zich al jarenlang in binnen- en buitenland in voor het vergroten van toegang tot financiële diensten, het verbeteren van consumentenbescherming en financiële vaardigheden. Dit sluit aan op het thema van het congres dat ingaat op de stelling dat samenwerken aan internationale voedselstabiliteit vraagt om universele toegang tot financiële diensten voor producenten om te komen tot duurzame en productie verhogende landbouwmethoden.

De wereldbevolking groeit de komende decennia naar circa 9 miljard in 2050. Het garanderen van voedselzekerheid betekent een uitdaging voor de agrarische sector en de voedselindustrie.

Het congres is voor Nederlandse ondernemers die op zoek zijn naar kansen en mogelijkheden om te participeren in de internationale handel/productie en daarmee willen bijdragen aan de verduurzaming van de voedselketens. Het doel is de uitdagingen tussen nu en 2050 te schetsen, zoals ook vastgelegd in de Millennium Doelen van de Verenigde Naties. Daarbij wordt nadruk gelegd op de mogelijke rol van de private sector en het belang voor deze sector om de voedselproductie te bezien als een economisch levensvatbare business. Hiertoe wordt ingegaan op de kansen en bedreigingen en het belang van samenwerking tussen de verschillende stakeholders; private, publieke en non-gouvernementele sectoren.