Koningin brengt werkbezoek aan het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel

9 april 2013

RVD, nr. 88: Hare Majesteit de Koningin bracht vanmiddag een werkbezoek aan het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM) in Zwolle. Het EMM houdt zich bezig met opsporing en het tegengaan van deze thema’s in Nederland en hieraan gerelateerde criminaliteit.

De Koningin sprak onder andere met vertegenwoordigers van het EMM en de landelijk officier mensenhandel en mensensmokkel. Tijdens deze gesprekken werd zij geïnformeerd over de werkzaamheden van het expertisecentrum en recente ontwikkelingen.

Het expertisecentrum is een samenwerkingsverband tussen de Koninklijke Marechaussee, de Dienst Landelijke Recherche van de politie, de inspectiedienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Immigratie- en Naturalisatiedienst.