Koning bij opening Campus United World Colleges Maastricht

30 augustus 2013

RVD, nr. 206: Zijne Majesteit de Koning is op vrijdag 11 oktober aanwezig bij de officiële opening van de nieuwe Campus van United World Colleges in Maastricht.

UWC Maastricht bestaat sinds 2009 en is de jongste van de twaalf UWC-scholen en -colleges in de wereld. Na eerst tijdelijk te zijn gehuisvest, is nu de nieuwe campus gereed. Het college is een samenvoeging van het voormalige International Department van de Joppenhof Pre- and Primary School en de International School van Maastricht. UWC Maastricht telt 725 leerlingen van 85 nationaliteiten, waarvan er 120 op de campus wonen.

UWC is sterk gericht op maatschappelijke betrokkenheid van leerlingen en streeft er naar toegankelijk te zijn voor iedere geschikte leerling. Daartoe worden beurzen bijeengebracht door oud-leerlingen, particulieren, stichtingen, bedrijven en overheden.

De Koning sloot zelf zijn middelbare schoolopleiding af op het United World College of the Atlantic in Llantwit Major in Wales. Hij haalde daar in 1985 zijn Internationaal Baccalaureaat.