Raad van State biedt Prinses Beatrix concert aan

5 december 2013

RVD, nr. 316: Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden was woensdagavond 4 december 2013 aanwezig bij een concert van de New Dutch Academy, aangeboden door de Raad van State in zijn gebouw aan de Kneuterdijk in Den Haag.

Met het concert gaf de Raad van State uiting aan zijn dankbaarheid en waardering voor zijn voormalige voorzitter. De Prinses werd vergezeld door Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima.

Prinses Beatrix is 33 jaar voorzitter geweest van de Raad van State. Vanaf 1956, het jaar waarin ze 18 jaar werd, tot het moment dat ze in 1980 staatshoofd werd, had ze al van rechtswege zitting in de Raad van State.