Prinses Máxima spreekt op conferentie Feeding the World

10 januari 2013

RVD, nr. 4: Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden spreekt woensdagmorgen 30 januari 2013 op de conferentie Feeding the World in het Hilton Hotel in Amsterdam.

Vertegenwoordigers van overheden, internationale organisaties, wetenschappelijke instellingen en de landbouwsector komen bijeen om over de toekomst van wereldwijde voedselveiligheid en -productie te spreken.

Prinses Máxima houdt haar toespraak in de hoedanigheid van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties op het gebied van inclusieve financiering voor ontwikkeling ('inclusive finance for development'). De Prinses zet zich wereldwijd in voor het vergroten van toegang tot financiële diensten, het verbeteren van consumentenbescherming en financiële vaardigheden.
In haar toespraak gaat de Prinses in op de stelling dat samenwerken aan internationale voedselstabiliteit vraagt om universele toegang tot financiële diensten voor producenten om te komen tot duurzame en productie verhogende landbouwmethoden.

De Prinses neemt ook deel aan een paneldiscussie over hoe je samenwerking tot stand kunt brengen tussen de private sector, overheden en non-profitorganisaties. Dit alles om een duurzame en veilige voedselketen in de toekomst veilig te kunnen stellen.