Voorzitterschap Raad van State

28 januari 2013

Vanaf het moment van de abdicatie van Hare Majesteit de Koningin gaat het voorzitterschap van de Raad van State van rechtswege over op Zijne Majesteit de Koning.

De Koning is voorzitter van de Raad van State ingevolge artikel 74 van de Grondwet.
 
De Prins van Oranje heeft sinds zijn meerderjarigheid van rechtswege zitting in de (afdeling Advisering van de) Raad van State. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden heeft sinds 1 oktober 2004 zitting in de (afdeling Advisering van de) Raad van State.

Ook Prinses Catharina-Amalia zal vanaf haar 18e verjaardag zitting hebben in de (afdeling Advisering van de) Raad van State.