Wijziging functionele Hofhouding

28 januari 2013

Het is gebruikelijk dat bepaalde leden van de functionele Hofhouding van de Dienst van het Koninklijk Huis bij het aantreden van de Koning hun functie ter beschikking stellen.

Dit om de Koning in de gelegenheid te stellen zijn grondwettelijk recht uit te oefenen om zijn Huis in te richten, met inachtneming van het openbaar belang (artikel 41 Grondwet).
 
Het gaat om onder meer de Grootmeester, Chef Militair Huis, Algemeen Secretaris, Thesaurier, Ceremoniemeester, Hofmaarschalk, Intendant, Stalmeester, Directeur Koninklijk Huisarchief en Hoofd P&O.