Koninklijke Familie neemt deel aan NL DOET

15 maart 2013

RVD, nr. 64: Hare Majesteit de Koningin, de Prins van Oranje, Prinses Máxima der Nederlanden en andere leden van de Koninklijke Familie hebben vandaag deelgenomen aan NL DOET, de landelijke vrijwilligersdagen van het Oranje Fonds. De Koninklijke Familie heeft er voor gekozen zich tijdens deze dagen in te zetten voor verschillende vrijwilligersacties.

Zo hebben de Koningin, Prinses Margriet, Prins Bernhard, Prins Pieter-Christiaan, Prins Floris en mr. Ten Cate vanmorgen meegeholpen met schoonmaken en klussen op Duurzaamheidscentrum Weizigt in Dordrecht. Weizigt biedt ruim twee hectare uniek natuurterrein met faciliteiten zoals een duurzame stadsboerderij, een klimaatkas, tuinen en een bijenstal.

De Prins van Oranje en Prinses Máxima gingen vanmorgen bowlen met bezoekers en vrijwilligers van het Catharijnehuis, Stichting Dagopvang Utrecht. Het Catharijnehuis biedt een ontmoetingsplaats voor dak- en thuislozen. Hier kunnen zij, met behulp van persoonlijke en praktische ondersteuning, in dagelijkse levensbehoeften voorzien en ingangen voor verdere hulpverlening vinden. De dienstverlening wordt voornamelijk geleverd door vrijwilligers.

Op zaterdag 16 maart zetten Prins Constantijn en Prinses Laurentien zich in voor NL DOET.

NL DOET vindt dit jaar plaats op 15 en 16 maart en wordt georganiseerd door het Oranje Fonds. Het fonds wil met NL DOET vrijwilligerswerk meer, anders en breder onder de aandacht brengen, achterstallige klussen bij maatschappelijke organisaties aanpakken en mensen op een laagdrempelige manier kennis laten maken met vrijwilligerswerk.

De Prins van Oranje en Prinses Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.