Prins van Oranje en Prinses Máxima aanwezig bij afscheidsbijeenkomst prof. dr. Paul Schnabel

11 maart 2013

RVD, nr. 58: Hunne Koninklijke Hoogheden de Prins van Oranje en Prinses Máxima der Nederlanden waren op maandagmiddag 11 maart in het Lucent Danstheater in Den Haag aanwezig bij het afscheid van de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), prof. dr. Paul Schnabel.

Paul Schnabel gaf sinds 1998 leiding aan het SCP. Hij neemt na 15 jaar afscheid omdat hij de leeftijd van 65 jaar bereikt. Tijdens de bijeenkomst ontving de heer Schnabel uit handen van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de heer drs. Martin van Rijn een Koninklijke onderscheiding: hij werd geridderd in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Paul Schnabel sloot het officiële programma zelf af met een lezing, getiteld "Van Paars-2 naar Rutte-2".

Het SCP verricht zelfstandig sociaalwetenschappelijk onderzoek op uiteenlopende terreinen, zoals arbeid, emancipatie, mantelzorg en sport. De onderzoeksresultaten zijn bestemd voor de regering, ministeries, maatschappelijke en overheidsorganisaties, niet-commerciële instellingen, voor de wetenschap en voor de individuele burger. Met artikelen, lezingen, congresbijdragen en interviews van de onderzoekers wordt een bijdrage geleverd aan het publieke en wetenschappelijke debat.