Prinses Máxima houdt toespraak bij conferentie The Currency Exchange Fund

14 maart 2013

RVD, nr. 60: Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden houdt dinsdag 9 april een openingstoespraak bij de viering van het vijfjarig bestaan van The Currency Exchange Fund in het Hilton Hotel in Amsterdam.

Het thema van de internationale conferentie What do local borrowers really want? is het onderzoeken van nieuwe, innovatieve manieren van duurzame en verantwoordelijke ontwikkelingsfinanciering. Het opvangen van de impact van de financiële crisis op de opkomende economieën staat daarbij centraal.

Prinses Máxima spreekt op de conferentie in haar hoedanigheid van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties op het gebied van inclusieve financiering voor ontwikkeling ('inclusive finance for development'). Vanuit deze functie zet zij zich wereldwijd in om financiële diensten, zoals een bank-of spaarrekening, verzekering of lening, voor iedereen toegankelijk te maken.

The Currency Exchange Fund (TCX) is in 2007 door ontwikkelingsorganisaties opgericht om de valutarisico's van langlopende leningen voor met name de lokale MKB-sector in ontwikkelingslanden op te vangen. Sinds de oprichting heeft TCX voor bijna 1,5 miljard euro aan lokale valuta leningen in vijftig ontwikkelingslanden ondersteund.

Naast de Prinses houdt ook de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, mw. drs. E.M.J. Ploumen een toespraak. Andere deelnemers aan de conferentie zijn vertegenwoordigers van internationale ontwikkelingsbanken en (micro) financiële instellingen in ontwikkelingslanden.