Prinses Máxima spreekt in Rome over financiële dienstverlening in relatie tot internationale voedselproblematiek

21 maart 2013

RVD, nr. 71: Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden bezoekt van donderdag 21 tot en met vrijdag 22 maart Rome.

De Prinses spreekt met hoge functionarissen van de Food and Agriculture Organization (FAO), het International Fund for Agricultural Development (IFAD) en het World Food Programme (WFP). Daarnaast hield de Prinses een openingstoespraak bij een interactieve bijeenkomst met deze organisaties en nam deel aan een discussie.

Prinses Máxima bezoekt Rome in haar hoedanigheid van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties op het gebied van inclusieve financiering voor ontwikkeling ('inclusive finance for development'). De Prinses heeft bilaterale overleggen met onder anderen de heer Da Silva, directeur-generaal van de FAO, de heer Amir Abdulla, CEO van het WFP, en de heer Kanayo Nwanze, president van het IFAD.

Donderdagmiddag heeft de Prinses een openingstoespraak gehouden bij een interactieve bijeenkomst met deze organisaties en de permanent vertegenwoordigers bij de FAO, IFAD en WFP. Het thema van de bijeenkomst is 'Inclusieve Financiering, uitdagingen en kansen voor de in Rome gevestigde voedselorganisaties'. Andere sprekers waren de heer Kanayo Nwanze, mevrouw Ertharin Cousin, algemeen directeur van het WFP en de heer Da Silva. De Prinses ging in op het belang van goede toegang tot financiële diensten voor de landbouwontwikkeling en vermindering van armoede op het platteland. In het bijzonder hoe organisaties als de FAO, het IFAD en WFP financiële dienstverlening kunnen inzetten voor het bereiken van hun doelstellingen. Wereldwijd hebben circa 500 miljoen kleine boerenbedrijven, waarvan velen gerund door vrouwen, maar zeer beperkte toegang tot financiële diensten. Verbetering hiervan kan uiteindelijk bijdragen tot duurzame en productie verhogende landbouwmethoden.

De Prinses gaat tijdens het bezoek ook in op de rol van inclusieve financiering voor ontwikkeling voor de post-2015 ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties. Deze agenda is het vervolg op de millenniumdoelen voor de wereld die in 2000 door de lidstaten van de Verenigde Naties met elkaar zijn afgesproken en in 2015 aflopen (zie ook persbericht nr. 66).

Prinses Máxima is in september 2009 benoemd als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. De Prinses adviseert in deze functie Ban Ki-moon over toegang tot financiële diensten en zet zich tevens wereldwijd in om financiële diensten voor iedereen toegankelijk te maken. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van met name lage inkomensgroepen en de MKB-sector. In veel landen is het niet gewoon om een bank- of spaarrekening te kunnen openen of bijvoorbeeld verzekeringen of leningen af te sluiten. Sinds juni 2011 is Prinses Máxima erevoorzitter van het G20 'Global Partnership for Financial Inclusion'(GPFI).

De FAO, het IFAD en het WFP zijn alle drie VN organisaties met als vaste standplaats Rome. De FAO richt zich met name op het realiseren van voedselzekerheid en wereldwijde armoedebestrijding, het IFAD op financiering van landbouwontwikkelingsprojecten voor voedselproductie in ontwikkelingslanden en het WFP op het leveren van voedsel en hulp aan mensen in noodsituaties.