Koning naar Milaan voor afscheid leden UNSGAB

21 mei 2013

RVD, 135: Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft dinsdag 21 mei een bezoek gebracht aan Milaan om en marge van de 20e vergadering van de Adviesraad van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor Water en Sanitatie (UNSGAB) afscheid te nemen van de leden van UNSGAB. De Koning was sinds 2006 voorzitter van UNSGAB, maar diende zijn ontslag in bij de secretaris-generaal van de VN vanwege de troonswisseling op 30 april.

De laatste keer dat de voltallige Adviesraad bijeen kwam, was in november 2012 in Nairobi, Kenia. Het laatste grote evenement, waarbij de Koning optrad als voorzitter van UNSGAB was voor de troonswisseling op Wereldwaterdag in Den Haag op 22 maart. Naar verwachting maakt de secretaris-generaal van de VN binnenkort de nieuwe voorzitter van UNSGAB bekend. Totdat er een opvolger is neemt de vicevoorzitter van UNSGAB, Uschi Eid het voorzitterschap waar.
 
UNSGAB dient de secretaris-generaal van onafhankelijk advies en vraagt wereldwijd aandacht voor praktische maatregelen voor het behalen van de Millenniumdoelen op het gebied van water en sanitatie. De VN heeft zich ten doel gesteld om in 2015 het aantal mensen dat geen duurzame toegang heeft tot veilig drinkwater en sanitatie te halveren. Tijdens de 20e vergadering van UNSGAB in Milaan staat onder meer de samenhang tussen water, energie en voedselzekerheid op de agenda. Dit is een belangrijk onderwerp dat UNSGAB naar voren brengt bij het bepalen van de nieuwe doelstellingen voor de periode na 2015.
 
De Italiaanse organisatie van de Expo 2015 in Milaan heeft de door UNSGAB gepropageerde samenhang tussen water, energie en voedselzekerheid als thema genomen. Naar aanleiding hiervan is dinsdagmiddag ook door UNSGAB en de organisatie van Expo 2015 een publieksevenement georganiseerd in het Palazzo Reale in Milaan.