Koning ontvangt plaatsvervangend SG Verenigde Naties Eliasson

23 mei 2013

RVD, nr. 140: Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft donderdag 23 mei de plaatsvervangend secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Jan Eliasson, in audiëntie ontvangen op de Eikenhorst in Wassenaar.

Aansluitend sprak de heer Eliasson met Hare Majesteit Koningin Máxima in haar hoedanigheid van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties op het gebied van inclusieve financiering voor ontwikkeling.