Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bij Nationale Herdenking Slavernijverleden

27 mei 2013

RVD, nr. 142: Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima zijn op maandag 1 juli in het Oosterpark in Amsterdam aanwezig bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden. Viceminister-president Lodewijk Asscher woont eveneens de herdenking bij.

Op 1 juli 2013 is het 150 jaar geleden dat de slavernij in de Nederlandse koloniën in de West werd afgeschaft.

Sinds 2000 wordt de nationale herdenking in het Oosterpark Amsterdam door vele betrokkenen, nazaten en geïnteresseerden bijgewoond. Op 1 juli 2002 onthulde Koningin Beatrix het slavernijmonument in het Oosterpark.

Tijdens de herdenking worden bij het monument toespraken gehouden en kransen gelegd ter nagedachtenis van degenen die hebben geleden onder de trans-Atlantische slavernij. Er wordt aandacht gevraagd voor het Nederlandse slavernijverleden en de erfenis ervan in het heden.

Aansluitend wordt met het Keti Koti festival de afschaffing van de slavernij gevierd. Op vier podia treden uiteenlopende artiesten op. Er zijn educatieve voorstellingen, een openluchttentoonstelling, films, muziek en andere vormen van expressie die te maken hebben met de erfenis van slavernij.